ZS1BK_TVZT Základy turistiky a pobytu v přírodě

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/4. kurz 6 dní. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PaedDr. Hana Janošková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michal Lupač (cvičící)
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. (cvičící)
Mgr. Hana Šeráková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marek Trávníček (cvičící)
PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu je student schopen porozumět a v praxi aplikovat problematiku zdravého, účelného a ekologicky zaměřeného pobytu v přírodě. Je schopen navrhnout a posoudit realizaci všech forem cvičení v přírodě uplatňovaných v rámci povinné Tv, na školách v přírodě, cvičeních v přírodě a na letních táborech.
Osnova
  • Seznámení s problematikou zdravotně orientovaných, účelných a ekologicky zaměřených pohybových aktivit v přírodě. Cílem předmětu je připravit studenty na organizaci a vedení všech forem cvičení v přírodě v rámci vyučovacích hodin, na školách v přírodě a na letních táborech dětí a mládeže. Obsahem jsou základní poznatky z teorie a především praktická cvičení zaměřená na všechny druhy tělesné a sportovní výchovy v přírodě, organizaci a řízení soutěží, her a táborových olympiád.
Literatura
  • ZAPLETAL, Miloš. Hry na hřišti a v tělocvičně (Variant.) : Velká encyklopedie her. 3, Hry na hřišti a v tělocvičně [Zapletal, 1987] : Velká encyklopedie her. 3, Hry na hřišti a v tělocvičně [Zapletal, 1997]. info
  • ZAPLETAL, Miloš. Hry v klubovně (Variant.) : Velká encyklopedie her. 2, Hry v klubovně [Zapletal, 1986] : Velká encyklopedie her. 2, Hry v klubovně [Zapletal, 1996]. info
  • ZAPLETAL, Miloš. Hry v přírodě (Variant.) : Velká encyklopedie her. 1, Hry v přírodě [Zapletal, 1987] : Velká encyklopedie her. 1, Hry v přírodě [Zapletal, 1995]. info
  • ZAPLETAL, Miloš. Hry ve městě a na vsi (Variant.) : Velká encyklopedie her. 4, Hry ve městě a na vsi [Zapletal, 1988] : Velká encyklopedie her. 4, Hry ve městě a na vsi [Zapletal, 1998]. info
  • VYŠKOVSKÝ, Jan. Hry a sporty v přírodě. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 56 s. ISBN 8021007842. info
  • VYŠKOVSKÝ, Jan. Turistika. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 73 stran. ISBN 8021004967. info
  • ZAPLETAL, Miloš. Výpravy za dobrodružstvím [Zapletal, 1986]. 1. vyd. Praha: Albatros, 1986. 360 s. : i. info
Výukové metody
Praktická cvičení, výcvikový kurz.
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu: Aktivní účast a splnění požadavků kurzu v plném rozsahu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: kurz 6 dní.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/ZS1BK_TVZT