ZS1BK_UVOS Úvod do psychologie a psychologie osobnosti

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/0/.3. 4 hodiny. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Josef Lukas, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Sekaninová
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy a teoriemi obecné psychologie a psychologie osobnosti. Na konci kurzu bude student schopen pochopit problematiku strukturu a dynamiku osobnosti a také vysvětlit jednotlivé složky osobnosti, její motivaci a způsoby, jak stimulovat její vývoj. Na konci kurzu bude student také schopen číst běžné psychologické texty pro pedagogy a tvořivě jim rozumět. Student by měl být rovněž schopen odlišit poznatky akademické psychologie od běžných lidových psychologických poznatků.
Osnova
 • Předmět psychologie a jeho vývoj.
 • Biologická podmíněnost psychiky. Psychika.
 • Sociální a kulturní podmíněnost psychiky. Vědomí.
 • Kognitivní procesy: čití, vnímání, představivost, fantazie.
 • Pozornost, paměť, učení.
 • Myšlení a řeč.
 • Schopnosti, inteligence. Tvořivost.
 • Emoce, temperament.
 • Osobnost - pojem, vymezení, struktura a dynamika.
 • Motivace, potřeby, zájmy, hodnoty.
 • Charakter, vůle, rozhodování, stres, odolnost k zátěžovým situacím.
 • Jak využívat poznatků z psychologie.
Literatura
  povinná literatura
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Základy psychologie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2004. 356 s. ISBN 9788024608419. info
 • PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 472 s. ISBN 9788020014993. info
  doporučená literatura
 • ŘÍČAN, Pavel. Psychologie osobnosti : obor v pohybu. 6., rev. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2010. 208 s. ISBN 9788024731339. info
 • HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ. Velký psychologický slovník. Vyd. 4., V Portálu 1. Praha: Portál, 2010. 797 s. ISBN 9788073676865. info
 • Psychologie. Edited by Rita L. Atkinsonová. 2. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2003. xxiii, 751. ISBN 80-7178-640-3. info
Výukové metody
přednášky, diskuse, studium literatury
Metody hodnocení
písemný test (70% úspěšnosti)
Další komentáře
Studijní materiály
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2017/ZS1BK_UVOS

Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 3. 2018 19:27, 11. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému