ZS1BP_NFF1 Fonetika a fonologie 1 - NJ

Pedagogická fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Alena Kovářová (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZS1BP_NFF1/01: St 13:55–15:35 učebna 63, A. Kovářová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto předmětu budou studenti schopni interpretovat rozdíly mezi výslovností německých a českých vokálů a charakterizovat příslušné výslovnostní chyby českých rodilých mluvčích. Nach dem Seminar sind die Studenten im Stande die Unterschiede in der Aussprache der deutschen und tschechischen Vokale und der Diphthonge zu erklären, sowie die entsprechenden Aussprachefehler von tschechischen Muttersprachlern zu charakterisieren.
Osnova
  • 1. Nácvik výslovnosti jednotlivých německých hlásek, především fonémů, které se v češtině nevyskytují. 2. Vnímání zvukové výstavby slov v souvislosti s charakterem německého přízvuku. 3. Redukce hlásek a slabik v nepřízvučném postavení. 4. Práce se slovní zásobou a gramatikou z fonetického hlediska z probraných lekcí učebnice "Německy s úsměvem nově". 5. Vedení a průběžné doplňování vlastního fonetického slovníku.
Literatura
    povinná literatura
  • KOVÁŘOVÁ, Alena. Úvod do fonetiky a fonologie němčiny. 1. vyd. Brno: Tisk OL Print Šlapanice, 2003. 60 s. ISBN 80-210-3263-4. info
    doporučená literatura
  • KOVÁŘOVÁ, Alena. Německá gramatika v tabulkách. 2. vyd. Brno: Nová škola ,Brno, 1999. 59 s. ISBN 80-85607-45-X. info
Výukové metody
Seminář; nácvik správné výslovnosti německých vokálů a diftongů. Specifikum výuky je vypracování vlastního fonetického slovníku.
Metody hodnocení
Zápočet; přednes krátkého německého textu s důrazem na správnou německou výslovnost Testat; Vorlesen eines kurzen deutschen Textes mit dem Schwerpunkt korrekte deutsche Aussprache
Vyučovací jazyk
Němčina
Navazující předměty
Informace učitele
Při zápočtu předloží posluchač vlastní vypracovaný fonetický slovník. Bei dem Testat legen die Studenten ihr eigenes erarbeitetes phonetisches Vokabelheft vor.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017.