ZS1MP_NDI2 Didaktika 2 - Nj

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PaedDr. Jarmila Brnická (přednášející)
PhDr. Alice Brychová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Alice Brychová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Těžiště předmětu tvoří rozšíření lingvodidaktické kompetence při nácviku a rozvoji jazykových prostředků. Jsou prezentovány a diskutovány metodické postupy k osvojování jazykových prostředků.
Osnova
  • Diskuse skupiny s vyučující na základě prezentace vypracovaných dílčích seminárních písemných úkolů: - strategie, aktivity, cvičení pro zprostředkování správné výslovnosti - strategie, aktivity, cvičení pro zprostředkování gramatiky - strategie, aktivity, cvičení pro zprostředkování slovní zásoby - strategie, aktivity, cvičení pro zprostředkování pravopisu - základní principy a konkrétní aktivity pro výuku němčiny u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami Tyto práce budou prezentovány v kontaktních hodinách a umístěny do e-learningového prostředí (kurz Didaktika pro první stupeň ZŠ 2). Studenti se mohou tímto způsobem blíže seznámit s pracemi celé seminární skupiny, mají možnost se vyjádřit a rozvinout diskusi pomocí internetu. Vyučujícímu je poskytnuta možnost kontroly a individuální komunikace.
Literatura
  • BRYCHOVÁ, Alice. Handreichungen zur Didaktik und Methodik für DaF in der Primarstufe.
  • JANÍKOVÁ, V., MICHELS-McGOVERN, M.: Aspekte des Hochschulfachs Methodik und Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache im Überblick. Brno: Masarykova
  • HENDRICH, Josef. Didaktika cizích jazyků. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 498 s. info
Výukové metody
teoretický výklad a diskuse; ukázka výuky
Metody hodnocení
Vypracování a prezentace výukových návrhů k jednomu z uvedených témat.Aktivní účast na diskusích při prezentacích seminárních prací.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.