ZeC022 Závěrečná práce 2

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
10 hod. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (cvičící)
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je ověřit schopnost studenta samostatně pracovat na závěrečné práci a uplatňovat poznatky získané v průběhu studia. Obsahem předmětu je individuální konzultování a zpracovávání geografické závěrečné práce v průběhu daného semestru na katedře geografie.
Výstupy z učení
Absolvování tohoto kurzu zajistí, že student odevzdá práci odsouhlasenou vedoucím. Student by tak měl být připraven k úspěšné obhajobě práce a seznámen s požadavky, které na něj budou kladeny státní komisí při obhajobě.
Osnova
  • Postup práce na závěrečné práci bude určen individuálně podle zvláštností příslušné závěrečné práce a specifické situace příslušného studenta.
Literatura
  • Standard pro realizaci závěrečných prací.
Výukové metody
domácí práce
Metody hodnocení
Konzultace. Průběžná měsíční kontrola. Veřejná prezentace práce na bakalářském/diplomovém dni KGE.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.