Pd1ZK_DVL1 Didaktika vlastivědy I

Pedagogická fakulta
jaro 2005
Rozsah
0/0/10. 10 hodin. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Miloslava Machalová, CSc. (přednášející)
Garance
RNDr. Miloslava Machalová, CSc.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Ludmila Bauerová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Transmisívní a konstruktivistické přístupy k učení a vyučování vlastivědy. Prostor, čas a hodnoty (časoprostor a hodnoty) ve vlastivědném vyučování. Konstrukce významů, podstata konstruktivistických učebních úloh. Identifikace vstupních podmínek (prekoncepce a miskoncepce žáků), asimilační schémata, asimilace, akomodace, kognitivní konflikt, ekvilibrace (konceptuální změna, kognitivní zlom) ve výzkumných sondách studentů - např. zjišťování prekoncepcí, naivních teorií dětí ve vztahu k učivu vlastivědy, jejich interpretace a využití v projektování učiva. Centrace a decentrace myšlení v procesech učení u žáků ve vlastivědě.
Metody hodnocení
Typ výuky: konzultace
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2005/Pd1ZK_DVL1