Bi2BP_ZZSP Základy zoologie strunatců

Pedagogická fakulta
jaro 2009
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.
Rozvrh
Po 8:50–9:35 učebna 5
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základní tělesná organizaci taxonu, znalosti rozdílů mezi systematicky nižšími taxony. Bionomie modelových druhů, zástupci modelových ekosystémů
Osnova
  • 1. Strunatci x obratlovci 2. Vývojové nižší strunatci 3. Základní charakteristika obratlovců 4. Charakteristika jednotlivých skupin obratlovců A) Fosilní nižsí obratlovci B) Kruhoústí C) Paryby D) Ryby E Obojživelníci F) Plazi G) Ptáci H) Savci 5. Obratlovci podle charakteristických ekosystémů (vodní-mokřadní ekosystém, lesní e., luční e., urbánní e.)
Literatura
  • GAISLER, Jiří a Jan ZIMA. Zoologie obratlovců. 2. přepracované. Praha: Academia, 2007. s. 1-692, 692 s. ISBN 978-80-200-1484-9. info
  • Nový přehled biologie. Edited by Stanislav Rosypal. 1. vyd. Praha: Scientia, 2003. 797 s. ISBN 978-80-86960-23-4. info
  • SIGMUND, Leo, Vladimír HANÁK a Oldřich PRAVDA. Zoologie strunatců. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1994. 501 s. ISBN 80-7066-531-9. info
Metody hodnocení
Používané výukové metody: přednášky. Požadavky k ukončení: Zk ústní (morfologie, anatomie, bionomie a systematika strunatců)
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.