RV2MP_4DR3 Didaktika rodinné výchovy a výchovy ke zdraví 3

Pedagogická fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. MUDr. Marie Havelková, CSc.
Katedra výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Miloslava Marková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět navazuje na předměty Didaktika rodinné výchovy a výchovy ke zdraví 1,2. Hlavním cílem kurzu je hluboké porozumění problematiky oborové didaktiky rodinné výchovy a výchovy ke zdraví.
Osnova
 • Základní témata: 1. Didaktická transformace následujících témat obsažených v RVP ZV 2. Příprava a realizace výuky rodinné výchovy, výchovy ke zdraví 3. Analýza a hodnocení hodiny rodinné výchovy, výchovy ke zdraví 4. Zpracování odborné literatury vztahující e k tématům efektivního učení a rozvoje klíčových kompetencí
Literatura
 • PASCH, Marvin. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005. 416 s. ISBN 8073670542. info
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Vyd. 1. Stařeč: INFRA, 2005. 113 s. ISBN 8086666247. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich. Úvod do školní didaktiky. Brno: MSD s.r.o. Brno, 2003. 98 s. škola v praxi, svazek 2. ISBN 80-86633-04-7. info
 • OBST, Otto. Obecná didaktika. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 159 s. ISBN 8024405555. info
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání : pracovní verze pro potřeby pilotních škol. Edited by Jaroslav Jeřábek - Jan Tupý. V Praze: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2002. 142 s. info
 • MAŇÁK, Josef. Stručný nástin metodiky tvořivé práce ve škole. Brno: Paido, 2001. 46 stran. ISBN 8073150026. info
 • Obecná didaktika. Edited by Jarmila Skalková. 1. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 1999. 292 s. ISBN 80-85866-33-1. info
 • HUNTER, Madeline C. Účinné vyučování v kostce. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 101 s. ISBN 80-7178-220-3. info
 • Moderní vyučování. Edited by Geoffrey Petty, Translated by Štěpán Kovařík. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 380 s. ISBN 80-7178-070-7. info
 • PRŮCHA, Jan. Pedagogická evaluace : hodnocení vzdělávacích programů, procesů a výsledků. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1996. 166 s. ISBN 8021013338. info
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Praha). Rodinná výchova : učební osnovy pro 6. až 9. ročník : vzdělávací program Základní škola. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1996. 14 s. info
 • MAREŠ, Jiří a Jaro KŘIVOHLAVÝ. Komunikace ve škole. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 210 stran. ISBN 8021010703. info
 • MAŇÁK, Josef. Nárys didaktiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1990. 111 s. ISBN 8021002107. info
Metody hodnocení
Studenti během semestru vypracují 8 příprav na hodinu výchovy ke zdraví z libovolné oblasti, problém uvedou do souvislostí s RVP ZV, uvedou klíčové kompetence a přípravy prezentují a diskutují o nich. Daším úkolemje zpracování literatury zabývající se efektivním vyučováním a rozvojem klíčových kompetencí.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.