RJ1014 Ruská moderní literatura 1

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. v kombinovaném studiu 12+12 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Tatiana Savchenko (přednášející)
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–10:50 učebna 4; a Pá 21. 2. 12:00–13:50 učebna 1, Pá 27. 3. 12:00–13:50 respirium (5. nadzemní podlaží), 18:00–19:50 respirium (5. nadzemní podlaží)
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
RJ1014/01: Út 11:00–11:50 učebna 10, A. Sokolova
RJ1014/02: Pá 27. 3. 16:00–17:50 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 3. 4. 12:00–13:50 respirium (5. nadzemní podlaží), 18:00–19:50 respirium (5. nadzemní podlaží), A. Sokolova
Předpoklady
Dobrá znalost ruského jazyka na úrovni B1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáškový cyklus se seminářem seznamuje posluchače se základními uměleckými proudy, směry a osobnostmi ruské literatury 20. století. Důraz je kladen na pochopení a schopnost samostatné interpretace a kritiky děl nejvýraznějších autorů ruské próz, poezie a dramatu daného období. Pozornost je věnována obdobím dějinných zvratů, zejména přehodnocení kulturních hodnot po roce 1985.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu studenti ovládají a rozumí periodizaci ruského literárního vývoje ve 20. století, rozumí specifikům jednotlivých směrů a proudů, dokážou do periodizace zařadit konkrétní autory, jejichž autorskému stylu rozumí, stručně charakterizují specifika díla vybraných ruských spisovatelů, využívají teoretické poznatky při interpretační práci s texty umělecké literatury, propojují znalosti historie a reálií s vývojem ruské literatury a jejích předních osobností.
Osnova
 • Přednášky:
 • 1. Úvod, periodizace ruské literatury. Milníky.
 • 2. Literatura stříbrného věku – symbolismus.
 • 3. Literatura stříbrného věku – akméismus.
 • 4. Literatura stříbrného věku – futurismus, imažinismus.
 • 5. Spisovatelé „mimo literární proudy“.
 • 6. Ruská literatura po roce 1917. Socialistický realismus a proletářská literatura. Svaz spisovatelů.
 • 7. Satira jako reflexe společensko-politického vývoje porevolučního Ruska.
 • 8. Téma války a GULAGu v ruské literatuře. Tzv. vesnická próza.
 • 9. Ruská poezie ve druhé polovině 20. století.
 • 10. První, druhá a třetí vlna ruské emigrace.
 • 11. Literární procesy na konci 20. století. Ruská postmoderna. Tzv. navrácená literatura
 • 12.Vývoj ruského dramatu v 20. století
 • Obsah seminářů se tematicky navazuje na témata přednášek
Literatura
  povinná literatura
 • www.a4format.ru
 • HRALA, Milan. Ruská moderní literatura 1890-2000. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007. 767 s. ISBN 9788024612010. info
  doporučená literatura
 • www.slova.org.ru
 • GLANC, Tomáš. Souostroví Rusko : ikony postsovětské kultury. Vyd. 1. Praha: Revolver Revue, 2011. 353 s. ISBN 9788087037409. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. 680 s. ISBN 8072770683. info
 • DOHNAL, Josef, Ivo POSPÍŠIL a Galina Pavlovna BINOVÁ. Panoráma ruské literatury. In Panoráma ruské literatury. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1995. 415 s. ISBN 80-85834-04-9. info
Výukové metody
Přednáškový cyklus se seminářem. Obsah seminářů se tematicky navazuje na témata přednášek. Domácí četba, průběžná příprava na semináře dle instrukcí vyučující a studium povinné literatury. Studium elektronických materiálů.
Metody hodnocení
Ústní zkouška v ruštině.
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1441/jaro2015/RJ2BP_RMS1/index.qwarp
Důraz je kladen na pochopení a schopnost samostatné interpretace a kritiky děl nejvýraznějších autorů ruské prózy, poezie a dramatu daného období. Pozornost je věnována obdobím dějinných zvratů, zejména přehodnocení kulturních hodnot po roce 1985.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2021.