TGC013 Sémiotické aspekty umění

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seznámení s uměnovědnou sémiotikou, vytvoření textu analytického charakteru z oblasti uměnovědné sémiotiky
Výstupy z učení
Studující se orientují v sémiotice a dokáží rozlišit specializovanou sémiotiku uměnovědnou. Umí kriticky analyzovat vztahy mezi různými druhy umění
Osnova
  • Sémiotika a estetická výchova, analýza děl z oblasti výtvarného a hudebního umění, komunikace uměleckého díla s recipientem, sémiotika a pedagogická praxe
Literatura
  • PANOFSKY, Erwin. Význam ve výtvarném umění. Překlad Lubomír Konečný. Vyd. 2., rev. Praha: Malvern, 2013.
  • DOUBRAVOVÁ, Jarmila. Sémiotika v teorii a praxi. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008. 159 s. ISBN 978-80-7367-493-9.
  • SCHLECHTER, Madeleine. Semiotics and art theory: between autonomism and contextualism. Würzburg: Königshausen & Neumann, ©2008.
  • GOMBRICH, E. H. Umění a iluze: studie o psychologii obrazového znázorňování. Překlad Miroslava Gregorová. 1. vyd. Praha: Odeon, 1985.
  • POSPÍŠIL, Zdeněk. Sociosémiotika umělecké komunikace: (česko-slovenská varianta). Vyd. 1. Boskovice: Albert, 2005.
  • ECO, Umberto. Teorie sémiotiky. Překlad Marek Sedláček. Vyd. 2., V Argu 1. Praha: Argo, 2009. 440 s. ISBN 978-80-257-0157-7.
Výukové metody
Analýza vybraných textů, sémiotické aspekty interpretace uměleckého díla, teoretická a pragmatická rovina sémiotiky
Metody hodnocení
Ústní zkouška, 5 povinných konzultací, zpracování kapitoly s využitím uměnovědné sémiotiky (15 stran)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2022/TGC013