RJ2MP_PCS1 Practical Courses of Translation 1

Faculty of Education
Autumn 2013
Extent and Intensity
0/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Eva Kudrjavceva Malenová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Department of Russian Language and Literature - Faculty of Education
Contact Person: Helena Rytířová
Supplier department: Department of Russian Language and Literature - Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
RJ2MP_PCS1/01: Fri 27. 9. 9:20–11:00 učebna 42, Fri 18. 10. 9:20–11:00 učebna 42, Fri 1. 11. 9:20–11:00 učebna 42, Fri 15. 11. 9:20–11:00 učebna 42, Fri 29. 11. 9:20–11:00 učebna 42, Fri 13. 12. 9:20–11:00 učebna 42, E. Kudrjavceva Malenová
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné zvládnutí ruského jazyka na úrovni 1. ročníku oborového mgr studia RJaL. Pro teoretickou i praktickou část předmětu je vytvořena elektronická podpora.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 60 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/60, only registered: 0/60, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/60
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
A successful learner from this course will be able to: - understand the basic theory of translation - adequate translation of the vocabulary, collocation and phraseological units - apply theoretical knowledge in actual translation (russian-czech) - translation from the commercial Russian: commercial contracts, business letters, application forms, publicistic texts and art and children literature.
Syllabus
 • Every studentin the course of the semester elaborates a statement on a given subject from the translation practice and theory.
 • 1. Comparative translated Russian - Czech
 • 2. Comparative translated Russian - Czech (Nashi v Rossii)
 • 3. Comparative translated Russian - Czech (Uchitel o sebe i svoyey professii)
 • 4. Comparative translated Russian - Czech (Nosov: Neznayka)
Literature
 • ŽVÁČEK, Dušan. Úvod do teorie překladu : (pro rusisty). 2. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 51 s. ISBN 8070678143. info
 • CSIRIKOVÁ, Marie and Eva VYSLOUŽILOVÁ. Propedeutická tlumočnická cvičení. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997. 92 s. ISBN 8070677139. info
 • CSIRIKOVÁ, Marie and Libuše URIEOVÁ. Odborný překlad v praxi : (na rusko-českém materiále). 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005. 165 s. ISBN 8086898342. info
 • CSIRIKOVÁ, Marie. Cvičné texty pro tlumočníky a překladatele (ruštináře). 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992. 114 s. ISBN 8070666544. info
 • DOHNAL, Josef. Translatologická srovnání. Rec: Richterek, O.: Dialog kultur v uměleckém překladu. H. Králové, 1999. (Translatological comparisons). SP FF MU, řada X. Brno: FF MU, 2000, vol. 2000, No 1, p. 122-123. ISSN 1212-1509. info
 • RICHTEREK, O. Dialog kultur v uměleckém překladu. Hradec Králové: 1999. 188 s. ISBN 80-86148-22-x.
Teaching methods
Seminar. Seminar. Attendance 80% (two absences allowed). To obtain the credit, the student must prepare regulary home translate - various styls.
Assessment methods
Student must prepare regulary home translation and show it to teacher. E-learning. To obtain credit student must translate comercial contract.
Language of instruction
Russian
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Teacher's information
https://is.muni.cz/auth/elearning/warp.pl?fakulta=1441;obdobi=4483;kod=RJ2MP_PCS1;qurl=%2Fel%2F1441%2Fpodzim2008%2FRJ2MP_PCS1%2Findex.qwarp
The course is also listed under the following terms Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2013, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2013/RJ2MP_PCS1