AJ1208 Úvod do jazykovědy pro učitele

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. kombinované studium: výuka v blocích. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
Katedra anglického jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Popelková
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglického jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
AJ1208/Kombi01: Pá 20. 9. 12:00–12:50 učebna 10, Pá 4. 10. 12:00–12:50 učebna 10, Pá 18. 10. 12:00–12:50 učebna 10, Pá 8. 11. 12:00–12:50 učebna 10, Pá 22. 11. 12:00–12:50 učebna 10, Pá 6. 12. 12:00–12:50 učebna 10, M. Adam
AJ1208/Kombi02: Pá 27. 9. 12:00–12:50 učebna 10, Pá 11. 10. 12:00–12:50 učebna 10, Pá 25. 10. 12:00–12:50 učebna 10, Pá 15. 11. 12:00–12:50 učebna 10, Pá 29. 11. 12:00–12:50 učebna 10, Pá 13. 12. 12:00–12:50 učebna 10, M. Adam
AJ1208/Prez01: Po 16:00–16:50 učebna 35, M. Adam
Předpoklady
Basic linguistic knowledge from the secondary school
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Having completed the course, the students should have a general insight into the main areas of general linguistics. At the end of the course students should understand the basis of linguistics and be able to start studying particular branches of linguistics in detail. They will especially be acquainted with basic linguistic terminology and essential streams of linguistics and their representatives. Throughout the semester students are encouraged to link theory in the classroom to practice at schools via practical tasks.
Výstupy z učení
Student:
- is oriented in the area of basic general linguistic concepts
- has a knowledge of significant linguistics schools, their representatives and concepts
- masters essentials of the historical development of English
- understands English-Czech linguistic contexts
- can bring theoretical linguistically oriented knowledge into future pedagogical practice
Osnova
 • Philology; the Study of language
 • Classification of languages; Czech study of English
 • Beginnings of the English Studies
 • Historical development of English
 • Regional dialects of English
 • Dictionaries and Grammars
 • Origin of language
 • History of diachronic linguistics
 • History of synchronic linguistics
 • Structuralism
Literatura
  povinná literatura
 • HLADKÝ, Josef a Jan CHOVANEC. Úvod do studia anglického jazyka. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 83 s. ISBN 80-210-2120-9. 1999. info
  doporučená literatura
 • YULE, G. The study of language. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-56851-X. 2006. info
 • CRYSTAL, David. The Cambridge encyclopedia of language. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press. vii, 480. ISBN 9780521559676. 1998. info
 • FROMKIN, Victoria a Robert RODMAN. An introduction to language. 4th ed. New York: Holt, Rinehart and Winston. xiv, 474 s. ISBN 0-03-006532-1. 1988. info
 • VACHEK, Josef. Prolegomena k dějinám Pražské školy jazykovědné. Praha: [s.n.]. 110 s. 1971. info
Výukové metody
Theoretical input presented by the teacher, followed by a discussion and practical illustrations or examples. Teaching methods: classroom discussions, lectures, students' presentations, home assignments, home projects, observations.
Metody hodnocení
Credit test at the end (structured tasks - gap filling, multiple choice, open questions, matching). Tests passmark: 70%.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=2650
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.