JVp002 Vstupní test A2 - NJ

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Radim Herout (přednášející)
Garance
Mgr. Radim Herout
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Deutschkenntnisse auf dem Niveau A2 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Vstupní test nutno úspěšně absolvovat před zapsáním předmětu Němčina pro ...
Mateřské obory/plány
předmět má 60 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Zulassungstest für das obligatorische Wahlfach Fremdsprache Deutsch im Bachelorstudium. Getestet werden Deutschkenntnisse auf dem Sprachniveau A2 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens.
Výstupy z učení
Am Ende des Kurses können die Studierenden: Hörtexte auf dem Niveau A2 verstehen; Texte auf dem Niveau A2 verstehen; Wortschatz auf dem Niveau A2 beherrschen; Grammatik auf dem Niveau A2 beherrschen.
Osnova
  • Am Anfang des Semesters findet eine Konsultation statt, in der die Studenten alle nötigen Informationen über den Test und die Vorbereitung darauf erhalten. Teststruktur: 1. Hörverstehen (10 Punkte), Multiple-choice Aufgaben 2. Leseverstehen (10 Punkte), Multiple-choice Aufgaben 3. Wortschatz und Grammatik (20 Punkte), Multiple-choice Aufgaben Insgesamt kann man maximal 40 Punkte bekommen. Um den Test zu bestehen, muss man 28 Punkte erreichen (70%). Zeit: 60 Minuten.
Literatura
    doporučená literatura
  • TECHMER, Marion et al. Wortschatz & Grammtik A2. Ismaning: Hueber Verlag, 128 s. ISBN 978-3-19-557493-8
    neurčeno
  • Gerbes, J., Werff, F. Fit fürs Geothe-Zertifikat A2. Start Deutsch 2. Hueber Verlag 2007. 134 s. ISBN 3-19-001873-1.
Výukové metody
Schriftlicher Zulassungstest für das obligatorischeche Wahlfach Fremdsprache Deutsch im Bachelorstudium. Getestet werden Deutschkenntnisse auf dem Sprachniveau A2 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens.
Metody hodnocení
Schriftlicher Zulassungstest für das obligatorischeche Wahlfach Fremdsprache Deutsch im Bachelorstudium. Getestet werden Deutschkenntnisse auf dem Sprachniveau A2 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens.
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Materiály k přípravě na test: Cvičný test: https://is.muni.cz/auth/do/ped/kat/CJV/vstupnitesty/nj/Vstupni_test_A2_Nemecky.qref Internetový kurz: http://deutsch.info/cs Internetový kurz pro začátečníky: 10 lekcí s cvičeními: http://www.deutsch-lernen.com/anfaengerkurs/uebersicht_lektionen.php 99 pracovních listů ke zopakování základní gramatiky: http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/arbeitsblaetter_a1_z/a1_arbeitsblaetter_index_z.htm Předmět Vstupní test A2 je organizován následovně: 1) úvodní konzultace (seznámení s předmětem + jazykovým vzděláváním na PdF) - o termínu konání jsou studenti informováni emailem bezprostředně před začátkem semestru; 2) cvičný test v odpovědnících v is.muni ( = struktura i jazyková úroveň odpovídá zápočtovému testu); 3) samostatná příprava na zápočtový test na základě doporučené literatury; 4) zápočtový test ve zkouškovém období (leden/únor)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Vstupní test pro prezenční bakalářské studium. Nutno úspěšně absolvovat v předstihu (obvykle v lednu) před zápisem předmětu Němčina - A v jarním semestru.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.