SKPA007 Theory of Teaching Profession

Faculty of Education
autumn 2020
Extent and Intensity
0/0/0. 8 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught online.
Teacher(s)
Mgr. Eva Minaříková, Ph.D. (lecturer)
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
Institute for Research in School Education - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Jana Veličková
Supplier department: Institute for Research in School Education - Faculty of Education
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The main aim is to deepen and to systematize students' understanding of the theory and research on teachers.
Learning outcomes
By the end of the course, the student will be able to:
- identify the main paradigms in teacher research
- identify the basic literature on teacher research
- describe a selected currently researched area in teacher research and discuss its methodological issues.
Syllabus
 • approaches to teacher research in diachronic perspective
 • professionalization of teaching
 • professional knowledge/skills/competencies
 • teacher thinking
 • professional development
 • pre-service and in-service teacher education
 • professional vision
 • teacher as a reflective practitioner
 • self-efficacy
 • using video in teacher education.
Literature
  required literature
 • Spilková, V., Vašutová, J. a kol. Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělání. Výzkumný záměr: úvodní teoreticko-metodologická studie. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009.
 • Blömeke, S., Reinhold, P., Tulodziecki, G., Wildt, J. (Hg.) Handbuch Lehrerbildung. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2005.
 • Píšová, M. Klinický rok. Podpora procesů profesního rozvoje studentů učitelství. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005.
 • Urbánek, P. Vybrané problémy učitelské profese. Liberec: TU v Liberci, Fakulta pedagogická, 2005.
 • Píšová, M., Hanušová, S., Kostková, K., Janíková, V., Najvar, P., & Tůma, F. (2013). Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). Brno: Masarykova univerzita.
 • Janík, T., Minaříková, E., Píšová, M., Uličná, K., & Janík, M. (2016). Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů. Masarykova univerzita.
 • Day, C., Calderhead, J., & Denicolo, P. (2012). Research on teacher thinking: understanding professional development. London: Routledge.
 • Lankshear, C., & Knobel, M. (2004). A handbook for teacher research. McGraw-Hill Education (UK).
 • Šeďová, K., Švaříček, R., Sedláček, M., & Šalamounová, Z. (2016). Jak se učitelé učí. Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. Masarykova univerzita.
 • Creemers, H. P. M., Kyriakides, L., & Antoniou, P. (2013). Teacher professional development for improving quality of teaching. Dordrecht: Springer.
  recommended literature
 • Anderson, L. W. (ed.) International Encyclopedia of Teaching and Teacher Education. Oxford : Elsevier Science Ltd, 2nd edition, 1995.
 • Calandra, B., & Rich, P. J. (2015). Digital video for teacher education: research and practice. New York: Routledge.
 • D. J. Clandinin and J. Husu: The SAGE Handbook of Research on Teacher Education, 2017.
Teaching methods
lectures, class discussion
Assessment methods
To critically evaluate two foreign studies from the field of teacher research (f.e. from the journal Teaching and Teacher Education) in the form of a written essay (to be discussed at the final interview)
To defend a partially realized project of teacher research (as a basis of PhD. thesis) - to be discussed at the final interview
Language of instruction
English
Further Comments
The course is taught each semester.
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Spring 2021, Autumn 2021, Spring 2022, Autumn 2022, Spring 2023.
 • Enrolment Statistics (autumn 2020, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2020/SKPA007