SPk549 Mental Disability and ASD 2 – Severe Mental Disability and ASD

Faculty of Education
Autumn 2021
Extent and Intensity
0/0/2. 8 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Mgr. et Mgr. Kateřina Heislerová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.
Department of Special and Inclusive Education - Faculty of Education
Contact Person: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.
Supplier department: Department of Special and Inclusive Education - Faculty of Education
Timetable
Fri 19. 11. 10:00–15:50 učebna 32, Sat 27. 11. 8:00–13:50 učebna 34, Fri 3. 12. 8:00–13:50 učebna 21, Sat 11. 12. 8:00–13:50 učebna 34
Prerequisites
The prerequisites involve the knowledge within the field of education students with a mental disability within the requirements of undergraduate studies, good orientation in pupils with mental disabilities in the educational system, including training programmes and focus on individuals with moderate, severe mental retardation and autism spectrum disorders.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The goal of this course is to teach students these topics: education of students with moderate, severe and profound mental disability and autism spectrum disorders, diagnostics, education and upbringing of persons with moderate, severe, profound mental disability and ASD, special educational centres, a special methodology of teaching, alternative forms of communication, pre-professional and professional work with people with a mental disability, legislation, social services, charity and non-state organizations.
Learning outcomes
Students can define moderate, severe and profound mental retardation, autism spectrum disorders, specify the educational system, are aware of the special methodology and didactic of teaching, know all education programmes for pupils with moderate, severe mental disabilities and autism spectrum disorders.
Syllabus
 • The moderate mental retardation, severe and profound mental retardation, autism spectrum disorders. Thinking, language, mental and somatic development, emotion, behaviour, etc. Diagnostics. Specialized education for students with moderate, severe and profound mental retardation and ASD. Jobs, adulthood. Literature focusing on intellectual disability and ASD.
Literature
  required literature
 • BAZALOVÁ, Barbora. Autismus v edukační praxi. Vydání první. Praha: Portál, 2017. 207 stran. ISBN 9788026211952. info
 • THOROVÁ, Kateřina. Poruchy autistického spektra. Vydání třetí, přepracov. Praha: Portál, 2016. 493 stran. ISBN 9788026207689. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje (A Child with an Intellectual Disability and Support of his/her Development). Vydání první. Praha: Portál, 2014. 183 pp. ISBN 978-80-262-0693-4. URL info
 • VALENTA, Milan, Oldřich MÜLLER, Marie VÍTKOVÁ, Jan MICHALÍK, Zdeňka KOZÁKOVÁ, Petra JURKOVIČOVÁ, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Iva STRNADOVÁ and Monika MUŽÁKOVÁ. Psychopedie : teoretické základy a metodika. 5. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Parta, 2013. 495 pp. ISBN 978-80-7320-187-6. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Poruchy autistického spektra v kontextu české psychopedie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 278 stran. ISBN 9788021059306. info
 • THOROVÁ, Kateřina and Hynek JŮN. Vztahy, intimita a sexualita lidí s mentálním handicapem nebo s autismem. Vyd. 1. Praha: Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, střední Čechy, 2012. 114 s. ISBN 9788087690086. info
 • ŠVARCOVÁ-SLABINOVÁ, Iva. Mentální retardace : vzdělávání, výchova, sociální péče. Vyd. 4., přeprac. Praha: Portál, 2011. 221 s. ISBN 9788073678890. info
 • HANÁK, Petr. Zkušenosti z aplikace nových metod práce při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vyd. 1. [Brno]: [s.n.], 2011. 131 s. ISBN 9788025400228. info
 • ČADILOVÁ, Věra, Hynek JŮN and Kateřina THOROVÁ. Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 243 s. ISBN 9788073673192. info
  recommended literature
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar and Zita NOVÁKOVÁ. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením (Early Support and Intervention for Children with Disabilities). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 321 pp. ISBN 978-80-210-5880-4. info
 • CASTILLO-MORALES, Rodolfo. Orofaciální regulační terapie : metoda reflexní terapie pro oblast úst a obličeje. Translated by Eva Matějíčková. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 183 s. ISBN 8073671050. info
  not specified
 • Dětský autismus : přehled současných poznatků. Edited by Michal Hrdlička - Vladimír Komárek. 2., doplněné vydání. Praha: Portál, 2014. 211 stran. ISBN 9788026206866. info
Teaching methods
Lectures, discussion on topics, intensive work with the Interactive materials in the IS MUNI.
Assessment methods
In-clas attendance, the written test, the oral exam, work according to the requirements of the teacher.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 24 hodin.
Teacher's information
The teacher will specify the information, and they will be available in the IS MUNI.
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2021/SPk549