VV_GDZS Grafický design a životní styl

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr.A. Pavel Noga, ArtD. (přednášející)
Garance
doc. Mgr.A. Pavel Noga, ArtD.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VV_GDZS/01: Út 12. 10. až Út 7. 12. každé liché úterý 14:00–15:50 Scala, P. Noga
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
1. Studentům výtvarné výchovy a vizuální tvorby připravit přednášku, která doplní jejich stávající teoretickou přípravu z oblasti vizuální komunikace a dějin výtvarného umění 2. Studentům jiných oborů i fakult nabídnout obsahově a vizuálně atraktivní přednášku, která by je mohla zaujmout bez ohledu na jejich odborné zaměření 3. Široké veřejnosti nabídnout zajímavou přednášku v prostředí univerzitního kina Scala v centru města Brna
Osnova
 • 1. Zrod grafického designu jako specifické lidské činnosti
 • 2. Nástup plakátu jako hlavního komunikačního média
 • 3. Kniha, časopis a firemní grafika na přelomu 19. a 20. století
 • 4. Grafický design v českých zemích na počátku 20. století
 • 5. Futurismus a Dadaismus
 • 6. Ruská, holandská avantgarda a Bauhaus
 • 7. Tvůrci písma první poloviny 20. století
 • 8. Jan Tschichold a Nová typografie
 • 9. Art Deco a jeho ohlasy ve válečné propagandě
 • 10. Meziválečná moderna v českých zemích
 • 11. Švýcarská škola a internacionální styl
 • 12. Polská plakátová škola a její vliv na evropský plakát
 • 13. Český plakát, kniha a tvůrci písma druhé poloviny 20. století
 • 14. Od Isotypu k mezinárodnímu jazyku symbolů
 • 15. Pop-art a psychedelie konce 60. let, punk v grafice, pop-kultura 80. let
 • 16. Wolfgang Weingart a computerová generace (80.+90. léta 20.st.)
 • 17. Holandský design
 • 18. Významná písma druhé poloviny 20. století
 • 19. Grafický design na počátku 21. století
 • 20. Tendence v českém grafickém designu posledních dvaceti let
Literatura
  povinná literatura
 • NOGA, Pavel. Dějiny grafického designu II. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. 73 s.
 • povinná literatura NOGA, Pavel. Dějiny grafického designu I. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. 64 s.
  doporučená literatura
 • KOLESÁR, Z. Kapitoly z dejín grafického designu. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu., 2006.
 • NOGA, P. Design na cestě. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 128 s. ISBN 978-80-7464-133-6.
 • TWEMLOWOVÁ, Alice. K čemu je grafický design? Rotovision SA, 2008. České vydání Slovart, s. r. o., 2008.
 • BABÁK, P.–BLAŽEK, F.–BROUSIL, T.–BURIAN, V.–DOČEKALOVÁ, P.–HALOUN, K.–CHORÝ, O.–JACOBS, B.–NOGA, P.–SOLPERA, J.–ŠTORM, F. Typo 9010. Czech Digitized Typefaces 1990–2010. Praha: BiggBoss, 2015. ISBN 978-80-906019-5-6
 • BOSÁK, Petr; JANSA, Robert. Proto. Grafický design a současné umění. Praha: tranzit.cz, VŠUP v Praze, Quick brown fox jumps over the lazy dog, 2013
 • HOLLIS, Richard. Stručná historie grafického designu. London: Thames&Hudson, 1994. České vydání Rubato, 2014.
 • NOGA, Pavel. Typografický plakát. Tradiční komunikační médium v období rozvinutých digitálních technologií. Brno: MUNI PRESS, 2015. 166 s. ISBN 978-80-210-8063-8. info
Výukové metody
přednáška, diskuze
Metody hodnocení
Podmínkou k ukončení předmětu je účast při výuce a minimální účast alespoň 70% výukových hodin.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/VV_GDZS