ZE_BPp Bakalářská práce - Projekt

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/1. Individuální konzultace, prezentace na BP dni - 3 hodiny. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (cvičící)
RNDr. Jiří Jakubínský, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (cvičící)
Mgr. Veronika Korvasová (cvičící)
Mgr. Jozef Lopuch (cvičící)
Mgr. Vendula Mašterová (cvičící)
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tadeáš Muzikant (cvičící)
doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZE_BPp/01: Pá 12. 11. 9:00–12:50 učebna 5a, E. Hofmann, J. Jakubínský, P. Knecht, J. Kolejka, D. Mísařová, H. Svatoňová, H. Svobodová
Předpoklady
Předmět je určen pro studenty zpracovávající bakalářskou práci z geografie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je vést studenty k vypracování a obhájení tezí bakalářské práce, k sestavení literární rešerše a výběru vhodných vědeckých metod.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - formulovat cíle závěrečné práce,
- zpracovat rešerši literatury,
- prezentovat dílčí výsledky vlastního výzkumu.
Osnova
 • Uvodní instruktáž:
 • 1. Základy psaní vědecké práce;
 • 2. Náležitosti bakalářské práce;
 • 3. Typografická pravidla;
Literatura
  povinná literatura
 • Standard pro realizaci závěrečných prací v oboru Pedagogické asistentství zeměpisu (Bc.), Učitelství zeměpisu (N-Mgr.) a Zeměpis pro základní školy (CŽV). Brno: Katedra geografie PdF, 2016.
 • Pokyn děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV)
  doporučená literatura
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. 407 s. ISBN 9788026202196. info
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat. 4., rozšířené vyd. Praha: Portál, 2012. 734 s. ISBN 9788026202004. info
Výukové metody
domácí práce, diskuze, prezentace
Metody hodnocení
odevzdání projektu bakalářské práce, prezentace na bakalářském dni
Informace učitele
Během semestru zpracuje student projekt závěrečné práce a prokáže orientaci ve zvolené problematice. Pro úspěšné ukončení předmětu je nezbytná prezentace na bakalářském dni. Zápočet uděluje každý vedoucí bakalářské práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět si volí student zpracovávající bakalářskou práci ze zeměpisu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.