FABR2_12 Botany II

Farmaceutická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PharmDr. Jakub Treml, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Veronika Vaverková, Ph.D. (cvičící)
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.
Ústav přírodních léčiv - Ústavy - Farmaceutická fakulta
Předpoklady
Základní znalosti botaniky na středoškolské úrovni, znalosti biologie a fyziologie rostlin.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle studijního předmětu : Předmět poskytuje základní přehled o organizaci a specificích organizmů rostlinné říše od buněčné úrovně, přes základy histologie a anatomie jednotlivých orgánů. Součástí předmětu je základní přehled rostlinné fyziologie s návazností na sekundární metabolity a jejich využití ve farmacii.
Výstupy z učení
Znalost farmaceutické botaniky v rámci rozsahu sylabu.
Osnova
 • Sylabus přednášek - letní semestr
  1. Úvod do systematické botaniky. Nomenklaturní pravidla a principy, chemotaxonomie. Klasifikace organismů a jejich evoluce se zvláštním zřetelem na autotrofní organismy a mechanismy symbiotických procesů. Charakteristika nových říší zahrnujících autotrofní organismy. Cyanobacteria charakteristika, systematika, ekologie a jejich význam. Cyanotoxiny. Farmaceutický význam sinic. Autotrofní zástupci říší Excavata, Rhizaria a Chromalveolata charakteristika, systematika, ekologie a jejich význam. Farmaceuticky a toxikologicky významní zástupci. Charakteristické sekundární metabolity.
  2. Archaeplastida - podříše Biliphytae, oddělení Glaucophyta, Rhodophyta. Podříše Viridiplantae. Vývojová linie Chlorophytae, oddělení Chlorophyta. Vývojová linie Streptophytae vývojová větev Charophytae, oddělení Charophyta. Charakteristika, farmaceuticky a toxikologicky významní zástupci. Charakteristické sekundární metabolity.
  3. Vývojová větev Bryophytae. Oddělení Anthocerophyta, Marchantiophyta, Hepatophyta. Charakteristika, farmaceuticky a toxikologicky významní zástupci. Charakteristické sekundární metabolity. Vývojová větev Tracheophytae. Lycopodiophyta, Pteridophyta. Charakteristika, farmaceuticky a toxikologicky významní zástupci. Charakteristické sekundární metabolity.
  4. Spermatophyta Pinophyta, Cycadophyta, Ginkgophyta, Gnetophyta. Charakteristika, farmaceuticky a toxikologicky významní zástupci. Charakteristické sekundární metabolity.
  5. Magnoliophyta. Amborellales, Nymphaeales, Austrobayleyalles, Chloranthales. Charakteristika, farmaceuticky a toxikologicky významní zástupci. Charakteristické sekundární metabolity.
  6. Magnoliidy. Canellales, Laurales, Magnoliales, Piperales. Charakteristika, farmaceuticky a toxikologicky významní zástupci. Charakteristické sekundární metabolity.
  7. Jednoděložné rostliny I. Acorales, Alismatales, Asparagales, Dioscoreales, Liliales, Pandanales, Petrosaviales. Charakteristika, farmaceuticky a toxikologicky významní zástupci. Charakteristické sekundární metabolity.
  8. Jednoděložné rostliny II. Arecales, Commelinales, Poales, Zingiberales. Charakteristika, farmaceuticky a toxikologicky významní zástupci. Charakteristické sekundární metabolity.
  9. Eudicota. Bazální řády Ranunculales, Proteales, Trochodendrales, Buxales. Charakteristika, farmaceuticky a toxikologicky významní zástupci. Charakteristické sekundární metabolity.
  10. Pravé dvouděložné rostliny (core eudicots). Gunnerales, Dilleniales, Saxifragales, Santalales, Caryophyllales. Charakteristika, farmaceuticky a toxikologicky významní zástupci. Charakteristické sekundární metabolity.
  11. Rosidy, Eurosidy I (fabidy). Vitales, Zygophyllales, Celastrales, Oxalidales, Malpighiales, Cucurbitales, Fagales, Fabales, Rosales. Charakteristika, farmaceuticky a toxikologicky významní zástupci. Charakteristické sekundární metabolity.
  12. Eurosidy II (malvidy). Geraniales, Myrtales, Brassicales, Malvales, Sapindales. Charakteristika, farmaceuticky a toxikologicky významní zástupci. Charakteristické sekundární metabolity.
  13. Asteridy. Cornales, Ericales. Lamiidy. Boraginales, Gentianales, Lamiales, Solanales. Charakteristika, farmaceuticky a toxikologicky významní zástupci. Charakteristické sekundární metabolity.
  14. Campanulidy. Aquifoliales, Asterales, Dipsacales, Apiales. Charakteristika, farmaceuticky a toxikologicky významní zástupci. Charakteristické sekundární metabolity.
  Ostatní neprobrané kapitoly budou probírány v rámci praktických cvičení (anatomie a morfologie rostlin, systematická botanika) a samostudiem.

Literatura
  povinná literatura
 • Procházka S. Botanika. Morfologie a fyziologie rostlin. MZLU, 2002. ISBN 80-7157-313-2. info
 • Kubát, K. et al. Klíč ke květeně České republiky. Academia Praha, 2002. info
 • Slavíková Z. Morfologie rostlin. UK, 2002. ISBN 80-246-0327-6. info
 • Procházka S. Fyziologie rostlin. Academia, 1998. ISBN 80-200-0586-2. info
 • Kousalová I., a kol. Praktikum z cytologie a anatomie rostlin. MU, 1998. ISBN 80-210-1982-4. info
  doporučená literatura
 • Hejný S., Slavík B. Květena České republiky. 1-6 díl. info
 • Naše liečivé rastliny. info
 • Raven P.H., Evert R. F. Biology of plants. 1994. info
 • Bobák M. Botanika. SPN, 1992. info
 • Strasburger E. Lehrbuch der Botanik. Stuttgart, 1991. info
 • Kresánek J. Atlas liečivých rastlín a lesných plodov. Bratislava, 1988. info
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
100 % účast na cvičení
60 % úspěšnost u zápočtového testu
Vedení protokolů ze cvičení
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.