FAOB1_14 Biology

Farmaceutická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
MVDr. Jana Hložková, Ph.D. (přednášející)
MVDr. Jana Hložková, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Mgr. Alžběta Kružicová (cvičící)
PhDr. Gabriela Kuzmínová, MBA (cvičící)
PharmDr. Tomáš Hammer (cvičící)
Garance
MVDr. Jana Hložková, Ph.D.
Ústav farmakologie a toxikologie - Ústavy - Farmaceutická fakulta
Rozvrh
Út 11:45–13:15 učebna, 247
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
FAOB1_14/01: každé liché úterý 7:30–10:30 cvičebna, 140
Předpoklady
FAKULTA ( FaF ) || OBOR ( MUSFaF )
No prerequisites are required.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem studia je rozšířit středoškolské znalosti biologie a genetiky tak, aby studenti získali potřebný základ, pokud jde o obsah i pojmovou oblast těchto disciplín, na podkladě kterého by mohli pokračovat ve studiu aplikovaných biologických disciplín vyučovaných na farmaceutické fakultě. Studium je zaměřeno na obecné, molekulární a buněčné aspekty biologie, na evoluční biologii a na základy genetiky.
Výstupy z učení
The output of the course is mastering the basic concepts, orientation in the basic topics of biology and mastering the basic techniques in practical exercises.
Osnova
  • Biology introduction to the subject, definition of the field, history, fields of biology, taxonomy, cell types Possibilities of imaging and imaging techniques in biology Membranes membrane structure (general features + viruses, prokaryotes, eukaryotes), transport across membranes diffusion, osmosis, transport proteins, ion channels and membrane potential, clinically important membranes Organelles, ER, GA, endosomes, lysosomes, peroxisomes, mechanisms of protein transfer into organelles, clinically important organelopathy General principles of intercellular communication in unicellular and multicellular organisms, signaling molecules, receptors associated with ion channels, G-proteins, enzymes, diseases of intercellular communication disorders Cell division - cell cycle (G1, S, G2, M), mitosis (prophase, prometaphase, metaphase, anaphase, telophase, cytokinesis), meiosis, cell cycle regulation Reproduction of organisms asexual reproduction (binary division, gemiparia, fisiparia, vegetative reproduction), sexual reproduction (spermiogenesis, oogenesis, fertilization), gametopathy Introduction to genetics gene, genome, genotype, phenotype, Mendelian genetics, non-Mendelian genetics, epigenetics, transcription, translation, prokaryotic genome, eukaryotic genome, genetic diagnostic tests in medicine (present history) Biology of the immune system (IS) - phylo and ontogenesis of IS, nonspecific and specific immunity, antigen, antibody, opsonization, MHC system, medically important immune disorders, transplant immunity, Interactions of living systems symbiosis, commensalism, infections (prions, viruses, bacteria, parasites) and the environment (ecotoxicology, environmental stress, GMO) Current topics in biomedical fields Credit procedure Practical excercises I. Microscopic technique 1. Work safety. 2. Organization of teaching, keeping protocols, conditions for granting credits 3. Working with a light microscope 4. Prokaryotic and eukaryotic cell structure. 5. Plant and animal cell structure. II. Prokaryota and protozoa 1. Prokaryota 2. Bacterial smear, Gram staining 3.Sacharomyces smear, staining. 4. Protozoa hay infusion, native preparation 5. Types of movements ciliary, amoeboid, flagellar 6. Staining and morphology of lactic acid bacteria, fixed preparation III. Mitosis 1. Preparation of mitotic preparation, staining 2. Mitotic index 3. Chromosomes of karyotype assembly IV. Meiosis 1. Spermatogenesis 2.Histology of seed-forming epithelium 3. Sperm morphology species differences 4. Oogenesis 5. Ovarian histology 6. Sex chromosomes 7. Detection of Bar's body, preparation of the specimen, staining V. Body structure of mammals 1. Anatomical body structure of a rodent autopsy, video 2. Histological structure of tissues and organs VI. Credit procedure 1. Substitute exercises. 2. Checking protocols. 3. Granting of credits.Biology introduction to the subject, definition of the field, history, fields of biology, taxonomy, cell types Possibilities of imaging and imaging techniques in biology Membranes membrane structure (general features + viruses, prokaryotes, eukaryotes), transport across membranes diffusion, osmosis, transport proteins, ion channels and membrane potential, clinically important membranes Organelles, ER, GA, endosomes, lysosomes, peroxisomes, mechanisms of protein transfer into organelles, clinically important organelopathy General principles of intercellular communication in unicellular and multicellular organisms, signaling molecules, receptors associated with ion channels, G-proteins, enzymes, diseases of intercellular communication disorders Cell division - cell cycle (G1, S, G2, M), mitosis (prophase, prometaphase, metaphase, anaphase, telophase, cytokinesis), meiosis, cell cycle regulation Reproduction of organisms asexual reproduction (binary division, gemiparia, fisiparia, vegetative reproduction), sexual reproduction (spermiogenesis, oogenesis, fertilization), gametopathy Introduction to genetics gene, genome, genotype, phenotype, Mendelian genetics, non-Mendelian genetics, epigenetics, transcription, translation, prokaryotic genome, eukaryotic genome, genetic diagnostic tests in medicine (present history) Biology of the immune system (IS) - phylo and ontogenesis of IS, nonspecific and specific immunity, antigen, antibody, opsonization, MHC system, medically important immune disorders, transplant immunity, Interactions of living systems symbiosis, commensalism, infections (prions, viruses, bacteria, parasites) and the environment (ecotoxicology, environmental stress, GMO) Current topics in biomedical fields Credit granting Practical excercises I. Microscopic technique 1. Work safety. 2. Organization of teaching, keeping protocols, conditions for granting credits 3. Working with a light microscope 4. Prokaryotic and eukaryotic cell structure. 5. Plant and animal cell structure. II. Prokaryota and protozoa 1. Prokaryota 2. Bacterial smear, Gram staining 3.Sacharomyces smear, staining. 4. Protozoa hay infusion, native preparation 5. Types of movements ciliary, amoeboid, flagellar 6. Staining and morphology of lactic acid bacteria, fixed preparation III. Mitosis 1. Preparation of mitotic preparation, staining 2. Mitotic index 3. Chromosomes of karyotype assembly IV. Meiosis 1. Spermatogenesis 2.Histology of seed-forming epithelium 3. Sperm morphology species differences 4. Oogenesis 5. Ovarian histology 6. Sex chromosomes 7. Detection of Bar's body, preparation of the specimen, staining V. Body structure of mammals 1. Anatomical body structure of a rodent autopsy, video 2. Histological structure of tissues and organs VI. Credit procedure 1. Substitute exercises. 2. Checking protocols. 3. Granting of credits.
Literatura
    doporučená literatura
  • Bártová. BIOLOGY AND GENETICS THEORY FOR PRACTICALS. info
  • Gartner LP, Hiatt JL. Cell biology and histology 7th. ISBN 978-1-4511-8951-3. info
  • Alberts et al. Essential Cell Biology. GS Garland Science, Taylor and Francis Group, Ne. ISBN 0-8153-3481-8. info
  • Janisch R. Overview of general biology 3. Brno, 2015. ISBN 978-80-210-7927-4. info
Výukové metody
Lectures, discussion, practical lectures, demonstatration, Protocols
Metody hodnocení
Written test, 30 questions, multiple choice, 55 % of correct answers is needed to pass. submission of all protocols is required
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Pass compulsory practicals, to have in good order protocols, to obtain credit and be successful in final exam.
AktivityNáročnost [h]
Domácí příprava na výuku50
Příprava na zkoušku50
Celkem100
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.