AEA_58 Znalectví staroslovanské hmotné kultury

Filozofická fakulta
podzim 2010
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Dobešová
Rozvrh
Čt 10:00–11:35 C43
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory
Cíle předmětu
V semináři se studenti seznámí s charakteristickým inventářem raného středověku od 6. do 10. století. Ukázky nálezů budou demonstrovány chronologicky, aby byla zřejmá vývojová návaznost či diskontinuita materiální kultury raně středověkého období. Cílem semináře je osvojit si jednotlivé „funkční“ skupiny hmotné kultury (šperk, součásti oděvu, zbraně a bojovnická výstroj, nádoby, výrobní nástroje atd.) a v rámci každé skupiny získat podrobný přehled o konkrétních typech a variantách předmětů. Student se naučí odborné termíny sloužící k označování předmětů a jejich součástí, dále typologické členění předmětů, jejich chronologické zařazení, konstrukční aj. vlastnosti předmětů, podstatu použitých výrobních technologií apod. Student by se měl orientovat v základní odborné literatuře a její poznatky aplikovat při vlastní práci s artefakty.
Osnova
 • Definice pojmu „hmotná kultura“. Používané periodizace.
 • Raně středověký šperk: náušnice, záušnice, korály, závěsky, náramky, nákrčníky, prsteny, gombíky.
 • Výzdobné techniky: granulace, filigrán, vrubořez, niello, tauzování.
 • Výzbroj: meče, saxy, šavle, sekery, kopí, luk a šíp.
 • Bojovnická výstroj: ostruhy, ochranná zbroj. Přezky, průvlečky a nákončí: opaskové garnitury, kování řemenů k nošení meče.
 • Součásti koňského postroje: třmeny, uzda, kování řemenů, sedlo.
 • Nástroje denní potřeby: nože, brousky, ocílky, křesací kameny, jehelníčky, jehly a šídla, přesleny.
 • Zemědělské nástroje: srpy, kosy, radlice, krojidla.
 • Keramika: pražský typ, podunajský typ, nomádská keramika, velkomoravské keramické okruhy (blučinský, pomoravský, mikulčický, dolnověstonický), keramika antických tvarů, grafitová keramika, mladohradištní keramika.
 • Předměty z organických materiálů (dřevo, kůže, paroh, kost).
Literatura
 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. České země od příchodu Slovanů II. 1. vyd. Praha: Libri, 2006. 967 s. ISBN 80-7277-105-1. info
 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I. Praha: LIBRI, 2002. 564 s. LIBRI, I. ISBN 80-7277-104-3. info
Výukové metody
teoretická příprava, návštěva muzea nebo depozitáře
Metody hodnocení
písemný test Požadavky k zápočtu: aktivní účast na semináři, suverénní znalost základních pramenů hmotné kultury a orientace ve vývojových trendech raného středověku.
Navazující předměty
Informace učitele
Studijní literatura: DOSTÁL, B. 1966: Slovanská pohřebiště ze střední doby hradištní na Moravě. Praha. FUSEK, G. 1994: Slovensko vo včasnoslovanskom období. Nitra. MĚŘÍNSKÝ, Z. 1986: Morava v 10. století ve světle archeologických nálezů, PA LXXVII, 18-80. Studien zum Burgwall von Mikulčice I, III, IV, V. Internationale Tagungen in Mikulčice I - V. Hrubý, V. 1955: Staré Město. Velkomoravské pohřebiště „Na valách“. Praha. Galuška, L. 1996: Uherské Hradiště - Sady. Křesťanské centrum říše velkomoravské. Brno. Měřínský, Z. 1985: Velkomoravské kostrové pohřebiště ve Velkých Bílovicích. Studie AÚB XII, Praha. Měřínský, Z. 2002: České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I. Praha. Rejholcová, M. 1995: Pohrebisko v Čakajovciach (9.-12. storočie). Analýza. Nitra. Hanuliak, M. – Rejholcová, M. 1999: Pohrebisko v Čakajovciach (9.-12. storočie). Vyhodnotenie. Nitra. Klanica, Z. 2006: Nechvalín, Prušánky. Čtyři slovanská pohřebiště. Díl I. Příspěvek ke chronologii časně středověké hmotné kultury ve střední Evropě. Díl II. Katalog. Spisy Archeologického Ústavu AV ČR Brno 28. Brno. Hanuliak, M. 2004: Velkomoravské pohrebiská. Pochovávanie v 9.-10. storočí na území Slovenska. Nitra. Bartošková, A. 1986: Slovanské depoty železných předmětů v Československu. St.AÚB, Praha. Dostál, B. 1975: Břeclav-Pohansko IV. Velkomoravský velmožský dvorec. Brno.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Informace o ukončení viz sylabus.
Předmět je vyučován každoročně.
Dvě seminární skupiny po max. 25 studentech.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.