AED_22 Odborná publikace

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
2/0/0. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc. (přednášející)
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. (přednášející)
Mgr. Petr Dresler, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Věra Klontza, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (cvičící)
doc. Dr. phil. Peter Milo (cvičící)
PhDr. Rudolf Procházka, CSc. (cvičící)
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dagmar Vachůtová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student doktorského studia po dohodě se školitelem publikuje dílčí výsledky disertační práce, a to buď formou článku v odborném časopisu s recenzním řízením, nebo jako příspěvek do konferenčního sborníku.
Osnova
  • Výběr tématu, metodologické problémy i dílčí výsledky konzultuje student doktorského studia se školitelem.
Metody hodnocení
Zápočet student doktorského studia získává na základě zápisu bibliografického údaje o daném článku do Informačního systému.
Informace učitele
Předmět lze absolvovat opakovaně. Doktorand musí být jediný nebo hlavní (podíl alespoň 80 %) autor publikace (doloženo zápisem v Informačního systému).
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.