AEM_08 Master’s Thesis

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/0/0. 0 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Petr Dresler, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Věra Klontza, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Dr. phil. Peter Milo (seminar tutor)
Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Peter Tóth, PhD. (seminar tutor)
Mgr. Dagmar Vachůtová, Ph.D. (seminar tutor)
Supervisor
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Contact Person: Jitka Šibíčková
Supplier department: Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
Téma magisterské diplomové práce si posluchač domluví osobně s interním učitelem ústavu. Práci je nutno zadat nejpozději před započetím 3. semestru magisterského studia. Předpokladem je předchozí absolvování AEM_07a Master's Seminar I. Souběžně je možné zapsat AEM_07b Master's Seminar II. Téma diplomové práce se registruje v IS MU. Téma je možné registrovat jen v první polovině semestru, po termínu je již registrace uzavřena až do začátku dalšího semestru.
do 31. března (pokud jde student ke státní zkoušce v červnu nebo v září)
do 31. října (pokud jde student ke státní zkoušce v lednu)
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Master’s degree thesis should demonstrate the ability of the graduand to treat a partial scholarly issue of (Central) European archaeology at an adequate professional level. Requirements: original methodological approach to the selected topic, professional documentation, complete bibliography on the topic, and a formally acceptable written output.
Learning outcomes
The outcome is a completed and submitted master's degree thesis, whose contentual and formal level, ethics and originality meet the standards of a university degree thesis.
Syllabus
 • The course is only intended for elaboration of the master’s degree thesis:
 • Formulation of the topic, main problems to be addressed and structure of the thesis.
 • Heuristics and retrieval of data, their formal processing and criticism.
 • Analysis and evaluation of material artefacts, if necessary.
 • Elaboration of graphic supplements.
 • Analysis and synthesis of data.
 • Conclusions and interpretations.
 • Continuous consultation of the work, achieved results and problems.
 • Completion and submission of the thesis.
Literature
 • Further literature for the diploma thesis is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomovou práci je předepsána individuálně podle tématu práce.
Teaching methods
Student elaborates by oneself the master’s degree thesis and consults the work continuously with his/her thesis supervisor.
Assessment methods
Submission of completed master’s degree thesis. The thesis advisor confirms the approval of the completed thesis for defence by awarding the course-unit credit. Graded evaluation of the thesis is subject of defence and is based on assessments by the opponent and the thesis advisor.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: Zápočet je udělen na základě odevzdané magisterské práce.
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
General note: Magisterskou diplomovou práci je třeba zpracovat na schválené téma v patřičné kvalitě a rozsahu (nejméně 120 stran teoretického textu). Pro magisterskou diplomovou práci platí ustnovení čl. 8 Studijního a zkušebního řádu FF MU.
Information on the extent and intensity of the course: Diplomová magisterská práce.

 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/AEM_08