AJ20003 Historický vývoj angličtiny

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. (plus 3 za zk). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Lukl (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 15:00–16:40 B2.23
Předpoklady
Předmět je vyučován v angličtině. Je určen pro studenty s velmi dobrou znalostí angličtiny, kteří jsou schopni sledovat v angličtině odborný text a přednášky na specializovaná témata diachronní lingvistiky. Předpokladem je velmi dobré analytické myšlení.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti se seznámí s vývojem anglického jazyka od nejstarších stádií indoevropštiny až po současnou angličtinu. Důraz je kladen na vztah mezi změnami na rovině fonologické, gramatické a lexikální. Předmět je zaměřen na dosažení následujících výstupů: 1. Studenti porozumí vztahům mezi různými větvemi indoevropských jazyků a procesu transformace indoevropštiny do jednotlivých moderních indoevropských jazyků. 2. Studenti pochopí hlavní tendence vývoje angličtiny od období indoevropského a germánského přes období stroanglické, středoanglické a novoanglické až po moderní angličtinu. 3. Studenti budou schopni posoudit společensko-politické vlivy na vývoj jazyka, zejména angličtiny. 4. Studenti budou umět vysvětlit složité vztahy mezi psanou a mluvenou formou anglického jazyka.
Osnova
  • 1. Klasifikace indoevropských jazyků 2. Germánská historicko-srovnávací fonetika 3. Germánská historicko-srovnávací morfologie: jméno 4. Germánská historicko-srovnávací morfologie: sloveso 5. Staroanglický fonologický systém 6. Staroanglický morphologický systém 7. Staroanglická syntax 8. Středoanglický fonologický systém 9. Středoanglický morfologický systém a syntax 10. Raná a pozdní moderní angličtina 11. Staroanglické texty 12. Středoanglické texty 13. Rané novoanglické texty
Literatura
    neurčeno
  • HLADKÝ, Josef. A GUIDE TO PRE-MODERN ENGLISH. 1. vyd. Brno: MU, 2003. 359 s. ISBN 80-210-3219-7. info
  • VACHEK, Josef. Historický vývoj angličtiny. Edited by Jan Firbas. 8. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 276 s. ISBN 8021004878. info
  • BAUGH, Albert Croll a Thomas CABLE. A history of the English language. 4th ed. London: Routledge, 1993. xiv, 444. ISBN 0415093791. info
  • HLADKÝ, Josef. An Old English, Middle English, and Early-New English reader [Hladký, 1996]. 3. dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 265 s. : i. ISBN 80-210-1377-X. info
Výukové metody
V kurzu jsou použity následující výukové metody: přednáška, interaktivní cvičení během semináře (analýza textu), domácí cvičení - analýza a překlad textu, domácí úkol - četba studijních materiálů.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen testem, který trvá přibližně dvě hodiny. Obsahem testu jsou témata probíraná během celého semestru. Test sestává ze 100 otázek, na které studenti odpovídají výběrem z více variant nebo doplněním jediné správné krátké odpovědi. Požadovaná úspěšnost je 60 %.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, jaro 2013, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/AJ20003