AJ59801 Seminář k magisterské diplomové práci I

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
This course is NOT designated for Erasmus students! List of courses offerd by the Department of English and American studies for Erasmsus students is available at http://www.phil.muni.cz/wkaa/ under "Information for Erasmus students". 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Filip Krajník, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Pelclová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
The course prepares students for writing their final theses. It takes the form of an electronic course. The students work independently in the course, studying the methodology of research, the principles of academic writing, and the formal aspects of writing a thesis. They are asked to submit assignments in an electronic form, to contribute to discussions and to take short tests. The assignments represent preparatory steps to writing the final thesis (delimitation of the topic, compiling working bibliography, collecting material).
Osnova
 • 1.Preliminary thesis proposal.
 • 2.Primary materials.
 • 3.Secondary materials
 • 4.Framing texts with annotations.
 • 5.Information bank.
 • 6.Final thesis proposal.
Literatura
 • How to write a thesis. Edited by Rowena Murray. 3rd ed. Maidenhead, England: McGraw Hill, 2011. xviii, 325. ISBN 9780335244294. info
 • Publication manual of the American Psychological Association. Sixth edition. Washington, DC: American Psychological Association, 2010. xviii, 272. ISBN 9781433805622. info
 • BUI, Yvonne N. How to write a master's thesis. Thousand Oaks, Calif.: Sage, 2009. xviii, 300. ISBN 9781412957106. info
 • CLARK, Irene L. Writing the successful thesis and dissertation : entering the conversation. Upper Saddle River, N.J.: Prentice-Hall, 2007. xxvi, 212. ISBN 9780131735330. info
 • GIBALDI, Joseph. MLA handbook for writers of research papers. 5th ed. New York: Modern Language Association of America, 1999. xviii, 332. ISBN 0-87352-975-8. info
Výukové metody
Kurz využívá výukové metody metody e-learningu. Studenti samostatně odevzdávají do kurzu úkoly popsané v osnově předmětu. Zpracovávají primární a sekundární zdroje. Úkoly mají formu cvičení v četbě a kritické analýze odborné literatury, v přípravě materiálu k analýze, v editační práci a v užití různých editorských stylů.
Metody hodnocení
Elektronický kurz. Zápočet je udělován na základě odevzdání všech zadaných úkolů v kurzu.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/elf/course/category.php?id=1
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
This course is NOT designated for Erasmus students! List of courses offerd by the Department of English and American studies for Erasmsus students is available at http://www.phil.muni.cz/wkaa/ under "Information for Erasmus students".
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/AJ59801