AR1B18 German II.

Faculty of Arts
Spring 2001
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Eva Uhrová, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.
Department of German, Scandinavian and Netherland Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Helena Svatoňová
Prerequisites (in Czech)
AR1A07 Němčina I.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Cílem výuky němčiny pro archiváře v prvních dvou semestrech je zvládnutí základů gramatiky německého jazyka, základní slovní zásoby pro běžnou komunikaci a úvod do čtení odborných textů. Zvláštní pozornost je věnována morfologickým a syntaktickým jevům vyskytujícím se v německých odborných textech starších i novějších, technice čtení a použití dané slovní zásoby i v mluvních řečových aktech. Pozornost je věnována také výcviku písemného projevu, pravopisnému systému a s přihlédnutím k oboru také čtení a psaní v kurentu. Důraz je kladen i na samostatnou četbu.
Assessment methods (in Czech)
2 hodiny semináře - zápočet
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Spring 2000.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2001/AR1B18