AR2A222 Magisterská diplomová práce

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Přemysl Bar, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Černušák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Elbel, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lukáš Führer, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D. (cvičící)
Dr. phil. Klára Hübnerová (cvičící)
doc. Mgr. David Kalhous, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Odevzdání hotové diplomové práce v souladu s požadavky univerzity, fakulty a příslušného ústavu.
Výstupy z učení
Odevzdání hotové diplomové práce v souladu s požadavky univerzity, fakulty a příslušného ústavu.
Osnova
  • Odevzdání hotové diplomové práce v souladu s požadavky univerzity, fakulty a příslušného ústavu.
Literatura
  • Literature is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis.
  • Literatura je předepsána individuálně podle tématu práce.
Výukové metody
Individuální konzultace
Metody hodnocení
Přijetí dokončené práce k obhajobě stvrzuje vedoucí práce hodnocením započteno, pokud práce splňuje příslušná formální kritéria. Klasifikované hodnocení práce je výsledkem obhajoby, která vychází z posudků oponenta a vedoucího práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021.