ASH_Z25 Provozovací praxe hry na violu da gamba a violoncello

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/3/0. v rámci individuální praktické výuky podle jednotlivých specializací. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Libor Mašek (cvičící)
Mgr. Michaela Ratolístková (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
Akademie staré hudby - Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Ratolístková
Dodavatelské pracoviště: Akademie staré hudby - Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět doplňuje individuální výuku formou přednášky o základní témata provozovací praxe hry na violu da gamba nebo barokní violoncello.
Výstupy z učení
Student je schopen orientovat se v základních tématech provozovací praxe staré hudby.
Osnova
  • Přehled historického vývoje techniky hry a představení základních historických pramenů pro její studium - dějiny nástroje, jeho literatury a repertoáru - dle konkrétních nastudovávaných skladeb zmapování jednotlivých oblastí provozovací praxe (ornamentika, artikulace, dynamika, intonace, frázování, improvizace a variace, rétorické figury atd.)
Literatura
  • Literaturu zadává přednášející dle jednotlivých probíraných tématických okruhů.
Výukové metody
Přednáška a workshop
Metody hodnocení
Podmínkou ke získání zápočtu je aktivní účast na výuce, případně úspěšné absolvování testu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: v rámci individuální praktické výuky podle jednotlivých specializací.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.