BA400 Baltistický seminář

Filozofická fakulta
podzim 2007
Rozsah
0/1. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc. (přednášející)
Halina Beresnevičiúte Nosalova, Ph.D., M.A. (přednášející)
doc. PhDr. Jan Čermák, CSc. (přednášející), doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc. (zástupce)
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.
Rozvrh
Út 16:40–17:25 VP
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Baltistický seminář je kontinuální kurs možňující zvát hosty k přednáškám i referovat o vlastním studiu. Protože obsah semináře se průběžně mění, lze, ba je doporučováno zapisovat se do něho opakovaně po celou dobu magisterského studia.
Osnova
  • V semináři se probírají temata jako dějiny jazyků baltické oblasti, baltský i ugrofinský folklór a mytologie, nejstarší písemnictví v baltských jazycích, latinské a ruténské písemnictví baltické oblasti, jazyková i kulturní komparatistika balto-slovansko-germánská, případně fenno-baltická, etc.
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje za soustavnou a aktivní práci v semináři.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2006, jaro 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016.