CHA203 Contemporary Croatia

Faculty of Arts
Autumn 2018
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Pavel Pilch
Supplier department: Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Timetable
Tue 16:00–17:40 C12
Prerequisites (in Czech)
Předmět je vhodný i pro studenty všech (i nemateřských) oborů, kteří se chtějí dozvědět více o současném Chorvatsku. Není nutná znalost chorvatštiny.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 75 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Geographic, political, social and economic characteristics of the contemporary Croatia. On successful completion of the course student will acquire necessary knowledge and arguing skill on the the life and institutions of the country, its cultural specifics as well as its political and social development since the breakup of Yugoslavia to the present day.
Syllabus
 • 1. Historical, political and social development of Croatia from the breakup of Yugoslavia till present day; 2. Geographical characteristics of Croatia; 3. Economical characteristics of Croatia; 4. Demographical and national characteristics of Croatia; 5. Political characteristics of Croatia; 6. Complex presentation of the individual regions and important towns/cities of Croatia: 6. 1. Zagreb; 6. 2. Northern Croatia; 6. 3. Slavonie, Baranja, Srijem; 6. 4. Lika, Kordun, Banija; 6. 5. Kvarner; 6. 6. Istria; 6. 7. Northern Dalmatia; 6. 8. Central Dalmatia; 6. 9. Southern Dalmatia; 6. 10. Inland Dalmatia; 7. Croatian Film
Literature
  required literature
 • PELIKÁN, Jan, Tomáš CHROBÁK, Jan RYCHLÍK, Stanislav TUMIS, Ondřej VOJTĚCHOVSKÝ and Ondřej ŽÍLA. Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje. Vydání první. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 464 stran. ISBN 9788073086480. info
 • ŠESTÁK, Miroslav. Dějiny jihoslovanských zemí. Praha: Lidové noviny, 1998. 756 s. ISBN 80-7106-266-9. info
  recommended literature
 • GOLDSTEIN, Ivo. Dvadeset godina samostalne Hrvatske. Zagreb: Novi Liber, 2010. 391 s. ISBN 9789533250014. info
 • GOLDSTEIN, Ivo. Hrvatska povijest. 3. izd. Zagreb: Novi Liber, 2013. 583 s. ISBN 9789533250342. info
 • Hrvatska na prvi pogled : užbenik hrvatske kulture. Edited by Sanda Lucija Udier. 1. izd. Zagreb: FF, 2014. 367 s. ISBN 9789531755146. info
 • STEINDORFF, Ludwig. Povijest Hrvatske od srednjeg vijeka do danas. Translated by Renata Steindorff-Andrun - Srećko Lipovčan. Zagreb: Jesenski i Turk, 2006. 274 s. ISBN 9532222286. info
 • RYCHLÍK, Jan and Milan PERENĆEVIĆ. Dějiny Chorvatska. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 576 s. ISBN 9788071068853. info
 • HEŘMANOVÁ, Nina. Chorvatsko : průvodce do zahraničí. Vydání 1. Praha: Olympia, 1999. 286 stran. ISBN 8070335645. info
 • UGREŠIĆ, Dubravka. Kultura lži : antipolitické eseje. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1999. 305 s. ISBN 8020408541. info
 • IVKOVIĆ, Žarko. Hrvatska za svakoga. [Zagreb: Večernji list, 2005. 199 s. ISBN 9537161749. info
 • Zemljopisni atlas za gimnazije i srednje škole. Edited by Ivan Bertić - Snježana Haiman. 4. izd. Zagreb: Hrvatska školska kartografija, 2001. 1 atlas (7. info
 • RAPACKA, Joanna. Leksikon hrvatskih tradicija. Translated by Dalibor Blažina. 285 stran. ISBN 9531506647. info
 • Democratic transition in Croatia : value transformation, education & media. Edited by Sabrina P. Ramet - Davorka Matić. College Station: Texas A&M University Press, 2007. xviii, 411. ISBN 9781585445875. info
 • ĐURAŠKOVIĆ, Stevo. The politics of history in Croatia and Slovakia in the 1990s. Zagreb: Srednja Europa, 2016. v, 225. ISBN 9789537963378. info
 • BUDEN, Boris. Barikade 2. Drugo izdanje. 277 stran. ISBN 953654203X. info
 • PAVELIĆ, Boris. Smijeh slobode : uvod u Feral Tribune. Drugo, dopunjeno i likovno o. Rijeka: Adamić, 2015. 701 stran. ISBN 9789532194944. info
 • PAVIČIĆ, Jurica. Postjugoslavenski film : stil i ideologija. Zagreb: Hrvatski filmski savez, 2011. 295 s. ISBN 9789537033347. info
Teaching methods
Lectures, home reading, class discussion.
Assessment methods
Prerequisites for granting the credit: regular attendance and thorough home preparation on weekly basis inlcuding reading the assigned literature; active participation in class discussion. Course will be finalized in form of oral examination about the discessed topics and literature.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
Information about innovation of course.
This course has been innovated under the project "Faculty of Arts as Centre of Excellence in Education: Complex Innovation of Study Programmes and Fields at FF MU with Regard to the Requirements of the Knowledge Economy“ – Reg. No. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, which is cofinanced by the European Social Fond and the national budget of the Czech Republic.

logo image
The course is also listed under the following terms Spring 2001, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2007, Autumn 2009, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2018/CHA203