CHA203 The Life and Institutions of Croatia and Bosnia-Herzegovina

Faculty of Arts
Autumn 2007
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.
Timetable
Mon 15:00–16:35 B12
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Základní geografická, politická, hospodářská a sociální charakteristika současného Chorvatska a Bosny a Hercegoviny. Seznámení s reáliemi těchto zemí a jejich kulturními specifiky.
Syllabus (in Czech)
 • Geografie Chorvatska; geografie Bosny a Hercegoviny; hospodářství Chorvatska; hospodářství Bosny a Hercegoviny; obyvatelstvo Chorvatska a Bosny-Hercegoviny - národnostní složení, náboženská příslušnost, hustota zalidnění, významná města; přehled chorvatských samosprávných jednotek - županií; přehled administrativního členění Bosny a Hercegoviny: kantony Federace BaH, Republika srbská, Distrikt Brčko; kulturní a historické zajímavosti Chorvatska a Bosny-Hercegoviny; politická scéna v Chorvatsku a v Bosně-Hercegovině.
Literature
 • ŠESTÁK, Miroslav. Dějiny jihoslovanských zemí. Praha: Lidové noviny, 1998. 756 s. ISBN 80-7106-266-9. info
 • RYCHLÍK, Jan and Milan PERENĆEVIĆ. Dějiny Chorvatska. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 576 s. ISBN 9788071068853. info
 • GOLDSTEIN, Ivo. Hrvatska povijest. Zagreb, 2003. 520 pp. ISBN 953-6045-22-2. info
 • GOLDSTEIN, Ivo. Croatia : a history. 1st pub. London: Hurst & Company, 1999. xi, 281. ISBN 1850655251. info
 • HLADKÝ, Ladislav. Bosenská otázka v 19. a 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 388 s. ISBN 8021036745. info
 • LOVRENOVIĆ, Ivan. Bosna a Hercegovina :krátký přehled kulturní historie. Translated by Jeroným Březina. Vyd. 1. Praha: ISE, 2000. 249 s. ISBN 80-86130-05-3. info
 • Krejčí, Pavel (ed.): Chorvatsko, Chorvaté, chorvatština. Brno 2007.
 • HEŘMANOVÁ, Nina. Chorvatsko : průvodce do zahraničí. Vydání 1. Praha: Olympia, 1999. 286 stran. ISBN 8070335645. info
 • HEŘMANOVÁ, Nina Vojtěška. Jugoslavie : průvodce Olympia. 1. vyd. Praha: Olympia, 1979. 274 s. : i. info
 • HEŘMANOVÁ, Nina. Jadranské pobřeží Jugoslávie. 1. vyd. Praha: Olympia, 1988. 237 s. info
 • FIALA, Petr, Jan HOLZER and Maxmilián STRMISKA. Politické strany ve střední a východní Evropě. Ideově-politický profil, pozice a role politických stran v postkomunistických zemích. (Political parties in Central and Eastern Europe.). Brno: Masarykova univerzita, 2002. 200 pp. Svazek 1. ISBN 80-210-3036-4. info
 • KUBA, Ludvík. Čtení o Bosně a Hercegovině : cesty a studie z roků 1893-1896. V Praze: Družstevní práce, 1937. info
Assessment methods (in Czech)
Podmínky pro udělení zápočtu: pravidelná docházka a příprava z týdne na týden předpokládající důsledné prostudování zadané literatury; aktivní účast na seminářích; přednesení referátu, jehož předmětem bude komplexní představení vybraného chorvatského či bosensko-hercegovského regionu. Referát musí být vypracován v písemné podobě a umístěn do odevzdávárny na internetových stránkách předmětu. Kolokvium se uskuteční formou ústního pohovoru o probírané látce a prostudované literatuře.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is also listed under the following terms Spring 2001, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2009, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2007, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2007/CHA203