logo Filozofická fakulta Ústav slavistiky
14211027 ÚSlav Filozofická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí ústavudoc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
zástupce vedoucího ústavuMgr. Petr Stehlík, Ph.D.
zástupce vedoucího ústavuMgr. Josef Šaur, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Emeritní profesoři