CJA012 Czech Literature 1895-1945 foc Bachelors

Faculty of Arts
Autumn 2018
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Michal Fránek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Luisa Nováková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Bc. Radka Loukotová (alternate examiner)
Guaranteed by
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Eva Zachová
Supplier department: Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Timetable of Seminar Groups
CJA012/A: Wed 12:00–13:40 B2.41, L. Nováková
CJA012/B: Thu 10:00–11:40 D33, M. Fránek
Prerequisites (in Czech)
CJA004 Introduc. into Lit. && CJC020 Introduc. into Czech Lit.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 50 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 43/50, only registered: 0/50
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
This course is complement to lectures about Czech literature of the first of the 20th century. It is devoted to the most significant authors and issues from the Czech modern (Česká moderna) group to the 40s of the 20th century. The students are led to understanding to literature in its imanent conception as well as in its broader context. It will be focused on the analyses of concrete works while the important thing is to integrate the particular work in the author's writings and literary movement but also in cultural and social context in general. Students will use primary sources, reviews, manifestations and recent secondary literature on subject.
After finishing the course students:
understand to literary development;
are familiar with cultural and social context;
are able to analys particular works;
acquire methods of critical synthesis.
Syllabus
 • Dr. L. Nováková: Seminars will focus on these authors: Otokar Březina, Bohuslav Reynek, Jan Zahradníček, J. Čep, J. Durych, K. and J. Čapek, V. Nezval, K, Schulz, E. Hostovský etc.
 • Dr. Čech: Seminars will be focused on these authors: Antonín Sova, Petr Bezruč, Fráňa Šrámek, František Gellner, Josef Hora, Jakub Deml,Bohuslav Reynek,Jaroslav Seifert, Vítězslav Nezval, František Halas, Karel Čapek, Jiří Voskovec a Jan Werich,Ivan Olbracht, Karel Poláček, Jaroslav Havlíček
Literature
 • Dějiny české literatury. Edited by Jan Mukařovský. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 714 s. ISBN 80-85865-48-3. info
 • NOVÁK, Jan Václav and Arne NOVÁK. Přehledné dějiny literatury české : od nejstarších dob až po naše dny. 4. přeprac. a rozš. vyd. V Brně: Atlantis, 1995. 1804 s. ISBN 8071081051. info
 • SKÁCEL, Jan. Třináctý černý kůň. Vyd. 1. Brno: Blok, 1993. 259 s. ISBN 80-7029-085-4. info
 • LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 1078 s. ISBN 80-7106-308-8. info
 • PUTNA, Martin C. Česká katolická literatura v evropském kontextu 1848-1918. Vyd. 1. Praha: Torst, 1998. 801 s. ISBN 80-7215-059-6. info
 • JEŘÁBEK, Dušan. Česká literatura od konce národního obrození do roku 1918. Vyd. 2. přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 95 s. ISBN 8021007028. info
 • Vladimír Papošek a kol. Dějiny nové moderny. Česká literatura 1905 - 1923. Praha: Academia 2010.
 • PAPOUŠEK, Vladimír. Gravitace avantgard : imaginace a řeč avantgard v českých literárních textech první poloviny dvacátého století. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2007. 144 s. ISBN 9788086903521. info
 • !Křičte ústa! : předpoklady expresionismu. Edited by Marie Rakušanová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007. 442 s. ISBN 9788020015019. info
 • MED, Jaroslav. Spisovatelé ve stínu. Vyd. 2., rozš., v Portále. Praha: Portál, 2004. 237 s. ISBN 8071789399. info
 • CHALUPECKÝ, Jindřich. Expresionisté :Richard Weiner, Jakub Deml, Ladislav Klíma, podivný Hašek. [Praha]: Torst, 1992. 200 s. ISBN 80-85639-00-9. info
 • Avantgarda známá a neznámá. Sv. 2, Vrchol a krize poetismu 1925-1928 [11669/2]. Praha: Svoboda, 1972. info
 • Avantgarda známá a neznámá. Sv. 1, Od proletářského umění k poetismu : 1919-1924 [11669/1]. Praha: Svoboda, 1971. info
 • Avantgarda známá a neznámá. Sv. 3, Generační diskuse 1929-1931 [11669/3]. Praha: Svoboda, 1970. info
Teaching methods
a seminary work, class discussion, reading
Assessment methods
Written/oral exam aimed at testing the student´s insight into the main theories, history and concepts of the discipline.
Assesment: essay, active participation and attendance. Exam will be based on interpretation of historical development of particular period (to the extent of the textbook Lehár, Jan a kol.: Česká literatura od počátků k dnešku), knowledge of recommended primary literature and analyses of the works read by student.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 1998, Autumn 1999, Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2018, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2018/CJA012