CJBA14 Vývoj spisovné češtiny / seminář

Filozofická fakulta
jaro 2000
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Dušan Šlosar, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Předpoklady
Navazuje na jednosemestrovou přednášku Vývoj spisovné češtiny. Ti posluchači, pro něž není tato přednáška povinná, jej však mohou zapsat i samostatně za předpokladu předchozího samostatného zvládnutí tzv. vnějších dějin jazyka na základě literatury (viz dále). Cílem semináře je jazykový a stylistický rozbor vybraných českých literárních textů od počátku literární doby až do počátku národního obrození. Obsahem seminární práce je analýza všech jazykových aspektů textu, která ústí v konstatování, jakým dojmem mohl text v době svého vzniku působit na soudobé publikum, tzn. zhodnocení stylistického záměru jeho tvůrce a jeho výsledku. U anonymních skladeb z rané literární doby slouží jejich hláskoslovná a morfologická analýza navíc k přesnému časovému zařazení textu. Konfrontací dílčích poznatků o plánu hláskoslovném, morfologickém, syntaktickém a pojmenovacím, popř. o literární formě, se dospívá ke komplexnímu obrazu jazykověstylistické formy a k jejímu zhodnocení.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 8 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/8, pouze zareg.: 0/8, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/8
Mateřské obory/plány
Literatura
  • HAVRÁNEK, B.: Vývoj spisovného jazyka českého. In: Československá vlastivěda, řada II, Spisovný jazyk český a slovenský. Praha 1936, 1-144.
  • CUŘÍN, František. Vývoj spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 180 s. info
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (Brno : 1960-1990). Fakulta. Spisovný jazyk v dějinách české společnosti. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 142 s. info
Metody hodnocení
Podmínkou k získání zápočtu je vypracování seminární práce. Ta má konečnou podobu jednohodinového referátu nebo dvanáctistránkového písemného elaborátu.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2003, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010.