CJBB131 Prezentační dovednosti

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Alicja Ewa Leix, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Alicja Ewa Leix, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 18 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/18, pouze zareg.: 0/18, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/18
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz je určen pro studenty, kteří si uvědomují, že umění efektivně prezentovat zvolenou látku je žádoucí nejen na vysoké škole, ale i v zaměstnaní a v soukromí. Cílem kurzu je seznámit se s teorií a praxí vybraných typů prezentace, zjistit/uvědomit si své silné stránky a naučit se je využívat.
Výstupy z učení
Po absolvovaní předmětu student bude:
- orientovat se v základních faktorech, které ovlivňují úspěch či neúspěch prezentace;
- vědět, na co se má soustředit v rámci příprav a během samotné prezentace;
- mít přehled o různých typech prezentací a jejich specifikách;
- schopen určit cíl, cílovou skupinu, obsah a formu plánované prezentace tak, aby maximalizoval její úspěch;
- znát své silné stránky ohledně komunikačních a prezentačních dovedností a vědět, jak je může využít při plánování a provedení jakéhokoliv typu prezentací.
Osnova
  • Teorie (formou workshopů): Typy prezentace. Jak NEprezentovat. Základy efektivní prezentace. Příprava-akce-evaluace. Praxe: prezentace a jejich evaluace se zvláštním zřetelem na silné stránky prezentujícího.
Literatura
  • PLAMÍNEK, Jiří. Komunikace a prezentace : umění mluvit, slyšet a rozumět. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 176 s. ISBN 9788024727066. info
  • SCHMID, Wolf. Narativní transformace : dění, příběh, vyprávění, prezentace vyprávění. Translated by Petr Málek. Vyd. 1. Brno: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2004. 68 s. ISBN 8085778416. info
  • PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 472 s. ISBN 9788020014993. info
  • BÉBR, Richard. Prezentace a mezilidská komunikace : jak psát / jak mluvit. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2000. 90 s. ISBN 8070799471. info
Výukové metody
Diskuse, individuální a skupinová cvičení, individuální prezentace, evaluace prezentací, domácí úkoly, e-learning.
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení (kolokvium): na základě docházky, úkolů v rámci e-lerningu, příprav a vlastních prezentací během výuky, jakož i aktivní účasti během celého semináře.
Informace učitele
Zájemcům o předmět, kterým se nepodařilo vejít do limitu, doporučuji přijít na první seminář - obvykle se někdo na poslední chvíli odhlásí. Zápis lze pak zajistit dodatečně. Ve stejné době a ve stejné třídě se v sudé týdny koná seminář CJBB114 Paměťové techniky pro studium (nejen) jazyků, který na Prezentační dovednosti volně navazuje.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2017, jaro 2019.