CJBC222 Jak číst starší českou literaturu pro Bc.

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Veronika Jílková (přednášející)
Mgr. Michaela Vašíčková (přednášející)
Mgr. Jan Vašků (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 B2.22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 44 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/44, pouze zareg.: 0/44
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Náplní semináře bude četba a společná interpretace vybraných textů starší české literatury, zahrnující výklad díla, diskuzi a společné aktivity. Výběr textů bude zohledňovat jak vývojové hledisko (literatury středověku, humanismu a baroka), tak i široké žánrové spektrum a funkční hledisko. Většina textů je vybrána na základě seznamu primární literatury předmětu Starší česká literatura, tudíž je seminář vhodným doplněním přípravy ke čtenářské besedě.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen • lépe definovat starší českou literaturu a její konkrétní díla v souladu s kulturními reáliemi doby; • lépe interpretovat texty starší české literatury; • lépe pracovat se sekundární literaturou k danému období, autorovi či dílu; • lépe debatovat o literárním dílu.
Osnova
 • 1) Sondy do vybraných kronik
 • 2) Středověká satira
 • 3) Legendistika
 • 4) Staročeské drama
 • 5) Hádání a spory pozdního středověku
 • 6) Reflexe společnosti jako celku
 • 7) Písemnictví Jednoty bratrské
 • 8) Barokní homiletika
 • 9) Pobělohorská historiografie
 • 10) Barokní katolická poezie
 • 11) Básnické dílo F. Bridela
 • 12) Bilanční hodina
Literatura
 • BLAHOSLAV, Jan. Čtyři menší spisy. Edited by Hana Bočková - Jan Blahoslav - Mirek Čejka. V České knižnici vyd. 1. Brno: Host, 2013. 314 s. ISBN 9788072948000. info
 • HÁJEK Z LIBOČAN, Václav. Kronika česká. Edited by Jan Linka. Vyd. 1. Praha: Academia, 2013. 1447 s. ISBN 9788020022554. info
 • CHELČICKÝ, Petr. Síť víry. Edited by Jaroslav Boubín. Brno: Host, 2011. 412 s. ISBN 9788072945603. info
 • KOSMAS. Kosmova kronika česká. Translated by Karel Hrdina - Marie Bláhová. Vyd. 7., (v Pasece 1.). Praha: Paseka, 2005. 301 s. ISBN 8071855154. info
 • JACOBUS DE VORAGINE. Legenda aurea. Translated by Irena Zachová - Václav Bahník - Anežka Vidmanová. Vyd. 2., přeprac. Praha: Vyšehrad, 1998. 444 s. ISBN 8070212721. info
 • SLÁDEK, Miloš. Malý svět jest člověk, aneb, Výbor z české barokní prózy. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 1995. 255 s. ISBN 80-85787-84-9. info
 • BRIDEL, Bedřich. Básnické dílo. Praha: Torst, 1994. ISBN 808563922X. info
 • DALIMIL. Staročeská kronika tak řečeného Dalimila : vydání textu a veškerého textového materiálu. Sv. 1, Úvod, text kroniky v základním rukopise, textový materiál předmluvy a kapitol 1 až 52. Edited by Jiří Daňhelka. Praha: Academia, 1988. info
 • DALIMIL. Staročeská kronika tak řečeného Dalimila : vydání textu a veškerého textového materiálu. Sv. 2, Textový materiál kapitol 53 až 103 a doplňků. Edited by Jiří Daňhelka. Praha: Academia, 1988. info
 • MICHNA Z OTRADOVIC, Adam. Básnické dílo [Michna z Otradovic, 1985]. Praha: Odeon, 1985. info
 • SKÁLA ZE ZHOŘE, Pavel. Historie česká : od defenestrace k Bílé hoře. Edited by Josef Janáček. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1984. 450 s. : i. info
 • Kristiánova legenda : život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily : Legenda Christiani : vita et passio sancti Wenceslai et sancte Ludmile ave eius. Edited by Jaroslav Ludvíkovský. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1978. 164 s., př. info
 • KADLINSKÝ, Felix. Zdoroslavíček Felixe Kadlinského. Edited by Milan Kopecký. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1971. 204 s. : i. info
 • Smutní kavaleři o lásce : z české milostné poezie 17. století. Edited by Zdeňka Tichá. Praha: Academia, 1968. info
 • Staročeské satiry Hradeckého rukopisu a Smilovy školy. Edited by Josef Hrabák. Vyd. 2., v NČSAV 1. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962. 199 s., [1. info
 • TOMÁŠ ZE ŠTÍTNÉHO. Knížky o hře šachové a jiné. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1956. info
 • STRÁNSKÝ ZE ZAPSKÉ STRÁNKY, Pavel. Český stát ; Okřik : Okřik (Přít.). Edited by Bohumil Ryba, Translated by Bohumil Ryba. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1953. info
 • Staročeské drama. Edited by Josef Hrabák. Praha: Československý spisovatel, 1950. 256 s. info
Výukové metody
Seminář bude mít podobu především kolektivní rozpravy o jednotlivých dílech a jejich kulturním kontextu. Součástí některých hodin budou i společné aktivity.
Metody hodnocení
Podmínkou pro udělení zápočtu je odevzdání 3 textů, z nichž bude každý reflektovat a hodnotit jedno z probíraných děl. Každý tento text má mít rozsah 200 až 250 slov.
Informace učitele
Výuka bude probíhat každý týden. Nutností je před každým seminářem přečíst naskenované ukázky děl, které budou k dispozici v ISu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět bude otevřen a vyučován při minimálním počtu 6 zapsaných studujících.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/CJBC222