CJBC572 Literární feminismus od 70. let 20. století po současnost

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Romana Švachová (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:40 L33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 22 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/22, pouze zareg.: 0/22, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/22
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je studenty seznámit s vybranými ikonickými literárními díly období 2. vlny feminismu, dále díly 3. vlny feminismu a některými současnými díly 4. vlny feminismu. Předmět bude mít formu diskuzního semináře. Druhotným cílem předmětu je tedy studenty naučit kriticky a objektivně diskutovat o povaze literárního díla. Studenti si v rámci předmětu také vyzkouší vést literárně-teoreticky zaměřenou diskuzi a v menší míře tak mohou získat pedagogické zkušenosti.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a rozeznávat základní rysy literárního feminismu;
- analyzovat a kriticky hodnotit literárně-feministické postupy či témata v dílech;
- diskutovat o projevech literárního feminismu;
- orientovat se v základních otázkách a problematice 2. a 3. vlny feminismu;
- vést literárně-teoreticky zaměřenou diskuzi.
Osnova
 • Monique Wittig: Opoponax (1964)
 • Ingeborg Bachmann: Malina (1971)
 • Elfriede Jelinek: Milovnice (1975)
 • Angela Carter: Krvavá komnata a jiné povídky (1979)
 • Alice Walker: Barva nachu (1982)
 • Margaret Atwood: Příběh služebnice (1985)
 • Věra Linhartová: TWOR (1992)
 • Toni Morrison: Milovaná (1996)
 • Alexandra Berková: Knížka s červeným obalem (2003)
 • Sara Stridsberg: Fakulta snů (2006)
 • Petra Hůlová: Umělohmotný třípokoj (2006)
 • Helle Helle: Jestli chceš (2014)
 • Daisy Johnson: Fen (2016)
Literatura
  doporučená literatura
 • BEAUVOIR, Simone de. Druhé pohlaví [7327]. Praha: Orbis, 1966. info
 • BEAUVOIR, Simone de. The second sex. Edited by Sheila Rowbotham, Translated by Constance Borde - Sheila Malovany-Chev. London: Vintage Books, 2011. xxv, 822. ISBN 9780099499381. info
 • Gender trouble : feminism and the subversion of identity. Edited by Judith Butler. First published in Routledge. New York: Routledge, 2006. xxxvi, 236. ISBN 9780415389556. info
 • MARDER, Herbert. Feminism & art : a study of Virginia Woolf. Chicago: University of Chicago Press, 1968. ix, 190 s. info
 • Writing differences : readings from the seminar of Hélène Cixous. Edited by Susan Sellers. First published. New York: St. Martin's Press, 1988. xii, 158. ISBN 0312020503. info
 • CIXOUS, Hélène. Stigmata : escaping texts. London: Routledge, 1998. vi, 198. ISBN 0415179793. info
 • KELLA, Elizabeth. Beloved communities : solidarity and difference in fiction by Michael Ondaatje, Toni Morrison, and Joy Kogawa. Uppsala: Uppsala University, 2000. 258 s. ISBN 9155447678. info
 • Can't I love what I criticize?the masculine and Morrison. Edited by Susan Neal Mayberry. Athens, Ga.: University of Georgia Press, 2007. x, 340 p. ISBN 9780820336510. info
 • PITCHFORD, Nicola. Tactical readings : feminist postmodernism in the novels of Kathy Acker and Angela Carter. Lewisburg: Bucknell University Press, 2002. 223 s. ISBN 0838754872. info
 • JEDLIČKOVÁ, Alice. Petra Hůlová: Paměť mojí babičce. In Alena Fialová. V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích. Praha: Academia, 2014. s. 410-418. ISBN 978-80-200-2410-7. info
Výukové metody
příprava na hodinu - vedená samostatná četba, v hodině - společné diskuze
Metody hodnocení
Student musí za semestr získat alespoň 40 bodů z 50 možných.
Body může získat za:
- aktivitu v hodinách (celkově lze získat 36 bodů),
- závěrečnou esej (celkově lze získat 14 bodů).
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=5867
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Kurz bude otevřen při minimálním počtu 10 zapsaných studentů.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/CJBC572