CJBC901 Vybrané kapitoly z české literatury pro zahraniční studenty

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Hana Bočková, Dr. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Luisa Nováková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Mgr. Jan Tlustý, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Kurz je určen výhradně zahraničním studentům (v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech) s vyhraněným zájmem o konkrétní téma (témata) z dějin české literatury všech období. Probíhá formou individuálních, případně skupinových konzultací, a to s ohledem na konkrétní odborné zájmy studentů, dle domluvy vyučujícího se studentem (studenty).
Po skončení kurzu budou studenti schopni:
Porozumět zvoleným tématům z české literatury.
Interpretovat vybraná díla z různých období.
Na základě nabytých zkušeností interpretovat jiná témata.
Aplikovat své poznatky při psaní diplomových prací a disertací.
Osnova
 • Základní charakteristika zvoleného tématu.
 • Dosavadní stav výzkumu, jeho limity a možné úkoly.
 • Konzultace a diskuse k vybranému tématu.
Literatura
 • Československá akademie věd (Praha : 1952-1992). Ústav pro česko. Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. 1, A-G. Edited by Vladimír Forst. Vyd. 1. Praha: Academia, 1985. 900 s. info
 • Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. Edited by Vladimír Forst. Vyd. 1. Praha: Academia, 1993. s. 597-137. ISBN 8020003452. info
 • Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. Edited by Vladimír Forst. Vyd. 1. Praha: Academia, 1993. s. 597-137. ISBN 8020003452. info
 • Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. 3, M-Ř. Sv. I, M-O. Edited by Jiří Opelík. Vyd. 1. Praha: Academia, 2000. 728 s. ISBN 80-200-0708-31. info
 • Lexikon české literatury. 3. M-Ř, Sv. II, P-Ř. Vyd. 1. Academia, Praha 2000, ISBN 80-200-0708-3
 • Lexikon české literatury. 4. S - Ž, Sv. I, S-T Edited by Luboš Merhaut. Vyd. 1. Praha, Academia 2008, ISBN 978-80-200-1670-6
 • Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. Edited by Luboš Merhaut. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008. s. 1089-21. ISBN 9788020016713. info
 • BARTŮŠKOVÁ, Sylva. Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Edited by Pavel Janoušek. 1. vyd. Praha: Brána, 1995. 549 s. ISBN 80-85946-16-5. info
 • Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Vyd. 1. Praha: Brána, 1998. 791 s. ISBN 80-7243-014-9. info
Výukové metody
Seminář, konzultace, diskuse.
Metody hodnocení
Kolokvium.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: konzultace.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.