CJC032 Česká literatura 1. pol. 20. stol. pro bakalářské studium - přednáška

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Fránek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 K23
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáška je věnována vybraným významným otázkám české literatury od období fin de siècle do poloviny čtyřicátých let 20. století. Jsou vyloženy aktivity vlivných skupin a osobností jako Česká moderna, skupina kolem Moderní revue, Katolická moderna, tzv. generace buřičů nebo předválečná generace, avantgardní uskupení poetistů a surrealistů, Karel Čapek a další představitelé pragmatismu a relativismu, spirituálně orientovaní autoři převážně katoličtí. Česká literatura je vykládána v souvztažnosti s literaturami cizími a v kontextu jiných druhů umění. Pravidelná pozornost je věnována dosavadním výkladům problematiky.
Po ukončení kurzu studenti:
- jsou schopni vysvětlit literární vývoj v širším kulturním a společenském kontextu a porozumět mu;
- znají hlavní literární směry, proudy, skupiny a významné osobnostmi, které tento vývoj utvářely;
- jsou informováni o ohlasech literárních děl (jak ohlasech dobových, tak pozdějších);
- jsou informováni o odborných výkladech probírané problematiky.
Osnova
 • úvodní hodina
 • M. Fránek: F. X. Šalda a literární kritika na přelomu století
 • P. Bubeníček: Předválečná moderna
 • P. Bubeníček: Expresionismus
 • P. Bubeníček: Bratři Čapkové
 • P. Bubeníček: Próza ve dvacátých a třicátých letech I.
 • P. Bubeníček: Próza ve dvacátých a třicátých letech II.
 • M. Balaštík: Poetismus
 • M. Balaštík: Surrealismus
 • P. Bubeníček: Poezie Františka Halase
 • test
Literatura
  povinná literatura
 • PAPOUŠEK, Vladimír. Dějiny nové moderny : česká literatura v letech 1905-1923. Vyd. 1. Praha: Academia, 2010. 627 s. ISBN 9788020017925. info
 • PAPOUŠEK, Vladimír. Dějiny nové moderny : česká literatura v letech 1924-1934. Vydání první. Praha: Academia, 2014. 622 stran. ISBN 9788020022967. info
 • Dějiny české literatury. Edited by Jan Mukařovský. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 714 s. ISBN 80-85865-48-3. info
 • LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 1078 s. ISBN 80-7106-308-8. info
 • NOVÁK, Jan Václav a Arne NOVÁK. Přehledné dějiny literatury české : od nejstarších dob až po naše dny. 4. přeprac. a rozš. vyd. V Brně: Atlantis, 1995. 1804 s. ISBN 8071081051. info
  neurčeno
 • Heslář české avantgardy : estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908-1958. Edited by Josef Vojvodík - Jan Wiendl. Vyd. 1. Praha: Togga, 2011. 477 s. ISBN 9788087258569. info
 • PAPOUŠEK, Vladimír. Gravitace avantgard : imaginace a řeč avantgard v českých literárních textech první poloviny dvacátého století. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2007. 144 s. ISBN 9788086903521. info
 • MED, Jaroslav. Od skepse k naději : studie a úvahy o české literatuře. 1. vyd. Svitavy: Trinitas, 2006. 245 s. ISBN 8086885046. info
 • URBAN, Otto M. V barvách chorobných : idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914. Translated by Barbara Day - David Chirico. Praha: Obecní dům, 2006. 409 s. ISBN 8086300722. info
 • Expresionismus. Edited by Norbert Wolf - Uta Grosenick, Translated by Vladimír Čadský. V Praze: Slovart, 2005. 95 s. ISBN 8072096591. info
 • MED, Jaroslav. Spisovatelé ve stínu. Vyd. 2., rozš., v Portále. Praha: Portál, 2004. 237 s. ISBN 8071789399. info
 • POLÁČEK, Karel. Karel Poláček a divadlo :terezínské období, vzpomínky, poláčkovské kalendárium. Edited by Jan Tydlitát - Zdeněk Karel Slabý. Vyd. v tomto celku 1. Rychnov nad Kněžnou: Albert, 2002. 314 s. ISBN 80-7326-012-3. info
 • ČORNEJ, Petr. Česká literatura na předělu století. 2. upr. vyd. Jinočany: H & H, 2001. 303 s. ISBN 808602282X. info
 • Zajatci hvězd a snů : katolická moderna a její časopis Nový život : (1896-1907) : [výstava v Moravské galerii v Brně, Pražákův palác (11.5.2000 - 13.8.2000)]. Edited by Roman Musil - Aleš Filip, Photo by Irena Armutidisová. Vyd. 1. [Praha]: Argo, 2000. 458 s. : i. ISBN 80-7203-262-3. info
 • PUTNA, Martin C. Česká katolická literatura v evropském kontextu 1848-1918. Vyd. 1. Praha: Torst, 1998. 801 s. ISBN 80-7215-059-6. info
 • Moderní revue :1894-1925. Vyd. 1. Praha: Torst, 1995. 396 s. ISBN 80-85639-63-7. info
 • GALÍK, Josef. Panorama české literatury :(literární dějiny od počátků do současnosti). Edited by Lubomír Machala - Eduard Petrů. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1994. 547 s. ISBN 80-85839-04-0. info
 • DOLEŽEL, Lubomír. Narativní způsoby v české literatuře. Praha: Český spisovatel, 1993. ISBN 80-202-0418-0. info
 • CHALUPECKÝ, Jindřich. Expresionisté :Richard Weiner, Jakub Deml, Ladislav Klíma, podivný Hašek. [Praha]: Torst, 1992. 200 s. ISBN 80-85639-00-9. info
 • OPELÍK, Jiří. Josef Čapek. Praha: Melantrich, 1980. info
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Styl Vančurovy prózy. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1968. info
 • BRABEC, Jiří. Dějiny české literatury. 3, Literatura druhé poloviny devatenáctného století. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1961. 631 s. info
Výukové metody
přednášky, četba
Metody hodnocení
Zápočet udělují přednášející na základě písemného prověření studujícího. Pozn.: Posluchači jiných oborů mohou domluvit specifikaci uvedených podmínek k získání zápočtu s přednášejícím.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Doporučená přednáška souvisí se seminářem Čes. lit. 1. pol. 20. stol. pro Bc. Předmět je povinně volitelný pro studující jednooborové bohemistiky.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1998, podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.