CJLB201 Czech Literature from the Beginnings to the 18th century II

Faculty of Arts
Autumn 2022
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
doc. PhDr. Hana Bočková, Dr. (lecturer)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Hana Bočková, Dr.
Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Supplier department: Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Timetable
Wed 12:00–13:40 C11
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 70 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 34/70, only registered: 0/70, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/70
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Main objectives of the course are:
- the deepening of knowledge of the older Czech literature by interpreting the literature of the epoch of the High humanism and Baroque;
- the clarification of the changes in the system of genres in these epochs;
- the clarification of their character in the interdisciplinary context;
- deepening of knowledge of methods of interpretation of representative texts.
Learning outcomes
After completing the course the student will be able to:
- understand more thoroughly the specific characteristics of the older Czech literature;
- understand basic concepts and methods of the research work;
- master the working methods with main sources of information;
- understand the issues of interpretation of the development, functions and genres of older literature;
- master the principles of interpretation of the Old Czech texts.
Syllabus
 • - Book printing and its cultural significance;
 • - Renaissance travelogue as a manifestation of ideological changes;
 • - Comenius at the turning point of the Humanism and Baroque;
 • - Manualnik by Comenius;
 • - Bible in the Baroque literature;
 • - significant personages of the Czech literature in the 17th and 18th centuries;
 • - homiletics as the basic genre of the Baroque literature;
 • - questions of the Baroque art of legends;
 • - literature of religious pilgrimages;
 • - iconology and emblematics;
 • - popular and so-called semi-popular works of the 18th century;
 • - specifics of the broadside ballads.
Literature
  recommended literature
 • MALURA, Jan. Meditace a modlitba v literatuře raného novověku. Vydání první. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 278 stran. ISBN 9788074646980. info
 • GALÍK, Josef, Erik GILK, Petr HORA, Jana KOLÁŘOVÁ, Petr KOMENDA, Radek MALÝ, Eduard PETRŮ, Martin PODIVÍNSKÝ, Jan SCHNEIDER, Jiří SKALIČKA and Alena ŠTĚRBOVÁ. Panorama české literatury. Edited by Lubomír Machala. Vydání první. Praha: Knižní klub, 2015. 607 stran. ISBN 9788024248189. info
 • WÖGERBAUER, Michael, Petr PÍŠA, Petr ŠÁMAL and Pavel JANÁČEK. V obecném zájmu : cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014. Vydání 1. Praha: Academia, 2015. 863 stran. ISBN 9788088069119. info
 • KOPECKÝ, Milan. Nic stálého přítomného : k literárnímu baroku. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 145 s. ISBN 8021022272. URL info
 • ČERNÝ, Václav. Až do předsíně nebes : čtrnáct studií o baroku našem i cizím. Edited by Alexandr Stich - Jarmila Víšková. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1996. 457 s. ISBN 8020405887. info
  not specified
 • STORCHOVÁ, Lucie. Paupertate styloque connecti : utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích. Vyd. 1. Praha: Scriptorium, 2011. 538 s. ISBN 9788087271230. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Knihy nábožné a prosté. K nábožensky vzdělávací slovesné tvorbě doby barokní (Books religious and simple. Religious educational writings of the Baroque period). 1st ed. Brno: Matice moravská, 2009. 256 pp. Knižnice Matice moravské; sv. č. 23. ISBN 978-80-86488-58-5. info
 • VOIT, Petr. Encyklopedie knihy : starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. 1. vyd. Praha: Libri, 2006. 1350 s. ISBN 8072773127. info
 • BOHATCOVÁ, Mirjam. Obecné dobré podle Melantricha a Veleslavínů : studie k završení knižní tvorby Mistra Daniela Adama z Veleslavína [zemřelého] 18.10.1599. Translated by Marie Kyralová. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2005. 592 s. ISBN 8024605244. info
 • KALISTA, Zdeněk. Česká barokní pouť : k religiozitě českého lidu v době barokní. Edited by Michaela Hashemi. Vydání první. Žďár nad Sázavou: Cisterciana Sarensis, 2001. 287 stran. ISBN 8023868837. info
Teaching methods
The lecture uses mainly the method of presentation, analysis and application of theoretical knowledge during instructive interpretations of selected texts.
Assessment methods
The credit is assessed by the lecturers, on the basis of a written test, drawing on the presented topics.Written examination consisting of 10 questions focusing on the basic notions of the discipline.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Doporučená předn. souvisí s přednáškou CJL15 a se sem. Starší čes. lit., kurs je povinně volitelný pro jednooborové bakaláře.
The course is taught annually.
General note: 1. Zápočet udělují přednášející na základě ústního nebo písemného prověření studujícího.
The course is also listed under the following terms Autumn 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2022/CJLB201