CJQ013 Rozbor literárního textu

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jitka Bednářová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Hana Bočková, Dr. (přednášející)
Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Fránek, Ph.D. (přednášející)
PhDr. František Schildberger, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Muchová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 17:30–19:05 U33
Předpoklady
CJQ006 Postup. zk. z češtiny pro ciz.
Nejsou stanoveny žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rozbor jednotlivých složek literárního uměleckého díla (autorem zvolené jazykové prostředky, žánrové determinanty, souvislost s určitým literárním směrem, výstavba fabule prózy a metaforika poezie) by se měl student v tomto předmětu naučit vnímat v souvislostech, jako celek, v němž se neztrácí celkové estetické působení díla. Rozbor jednotlivých děl (definitivní stanovení, o která půjde, bude výsledkem dialogu s účastníky kursu) by měl vést i k získání (upevnění) schopnosti zařazovat díla do literárněhistorických souvislostí.
Osnova
  • Osnova bude zadána při prvním setkání s účastníky po rozhovoru o jejich zájmech a prioritách.
Literatura
  • Česká experimentální poezie : Vrh kostek. info
  • PILAŘ, Martin. Vrabec v hrsti, aneb, Klišé v literatuře. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2005. 183 s. ISBN 8073630214. info
  • NOVOTNÝ, Vladimír. Mezi moderností a postmoderností :úvahy o typologii české prózy z konce tisíciletí. Praha: Cherm, 2002. 191 s. ISBN 80-86370-10-0. info
  • ČERVENKA, Miroslav. Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz :poetika literárního díla 20. století. Vyd. 1. Praha: Torst, 2002. 586 s. ISBN 80-7215-171-1. info
  • KOŽMÍN, Zdeněk. Na tvrdém loži z psího vína. První. Brno: Jota-Books, 1998. 320 s. ISBN 80-725-42-001-1. info
  • KOŽMÍN, Zdeněk. Interpretace básní. Vyd. 2., přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 186 s. ISBN 8021016949. info
Výukové metody
Četba, interpretace, domácí příprava
Metody hodnocení
Aktivní účast v semináři, četba předepsané literatury, závěrečná esej.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2002, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2018.