CJX004 A Thesis Seminar

Faculty of Arts
Autumn 2020
Extent and Intensity
0/2/0. 15 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Pavel Caha, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Linda Doleží, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (lecturer)
Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Ilona Janyšková, CSc. (lecturer)
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. (lecturer)
PhDr. Helena Karlíková, CSc. (lecturer)
PhDr. Stanislava Kloferová, CSc. (lecturer)
doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. (lecturer)
PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D. (lecturer)
Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. (lecturer)
prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc. (lecturer)
Mgr. Lucie Rychnovská, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Zdeňka Šrámková (lecturer)
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Department of Czech Language - Faculty of Arts
Contact Person: Jaroslava Vybíralová
Supplier department: Department of Czech Language - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the diploma seminar is to assist students to complete the diploma thesis and to prepare for its successful defence.
Syllabus
  • 1. Collecting data (depending on the topic of the thesis). 2. Getting acquainted with the sources. 3. Analysis of the material and completing the individual chapters, presentation of results.
Literature
  • KUBÁTOVÁ, Helena and Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
  • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  • Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
Teaching methods
The course has the form of students’ consultations with the thesis advisor, which take place depending on the needs of the student and with regard to the quality and the individual stage of work on the thesis.
Assessment methods
The supervisor assigns the course-unit credit for the semester on the basis of the progress made and on the basis of student-supervisor consultations.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2020/CJX004