CJX010 Seminář k bakalářské oborové práci

Filozofická fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Bromová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (přednášející)
Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Ilona Janyšková, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. (přednášející)
PhDr. Helena Karlíková, CSc. (přednášející)
PhDr. Stanislava Kloferová, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. (přednášející)
PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. (přednášející)
prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc. (přednášející)
Mgr. Lucie Rychnovská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marta Šimečková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zdeňka Šrámková (přednášející)
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář se uskutečňuje formou pravidelných individuálních konzultací, jež mají studentovi přispět k úspěšnému vypracování bakalářské oborové práce.
Osnova
  • Systematická práce na bakalářské oborové práci. Student, který si zvolil téma své bakalářské oborové práce z nabídky jednotlivých vyučujících, navštěvuje seminář k bakalářské oborové práci a konzultuje s vedoucím práce postup a osnovu práce, odbornou literaturu, metodický přístup ke zpracovávanému problému.
Literatura
  • Konkrétní literatura bude zadána po dohodě s vedoucím práce, v závislosti na zpracovávaném tématu.
Výukové metody
Individuální konzultace s vedoucím práce podle potřeby studenta a s ohledem na úroveň a stupeň rozpracovanosti práce.
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje zápočet na základě stupně rozpracovanosti oborové práce a na základě průběhu konzultací se studentem.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Student absolvuje seminář u vedoucího práce.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.