CLDS08 Recenze v odborném tisku I

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/2. 10 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíl předmětu Cílem je literárněvědná recenze vědecké knihy publikovaná v odborném periodiku. Obvyklý minimální rozsah je 3 normostrany.
Osnova
  • Základní témata Dle konzultace se školitelem, zpravidla ve vztahu k tématu doktorandovy disertace.
Literatura
  • Základní literatura dle zaměření disertace a domluvy se školitelem.
  • Doporučená literatura dle zaměření disertace a domluvy se školitelem.
Výukové metody
Samostatná domácí práce.
Metody hodnocení
z
Informace učitele
Předmět CLDS08 si doktorand může vypsat opakovaně. Literatura Základní literatura dle zaměření disertace a domluvy se školitelem. Doporučená literatura dle zaměření disertace a domluvy se školitelem. Další komentáře Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období. Předmět je vyučován každý semestr. Účast je v rámci studia povinná.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/CLDS08