CLDS21 Literatura a areál

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cíl předmětu Cílem je rozšíření odborných znalostí doktoranda v intencích zaměření jeho disertace.
Osnova
 • Základní témata
 • Vymezení termínu literatura a areál, areálová studia.
 • Odborný přínos daného areálového badatele /dle výběru tématu disertace/; např. téma slovenské, italské, chorvatské, černohorské aj. cesty;B. Němcová, M. Z. Polák, J. Zeyer, J. Holeček.
Literatura
 • Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý, Translated by Al. Vydání první. Brno: Host, 2006. 912 stran. ISBN 8072941704. info
 • POSPÍŠIL, Ivo, Jiří GAZDA a Jan HOLZER. Integrovaná žánrová typologie (Komparativní genologie). Projekt - metodologie - terminologie - struktura oboru - studie. 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU, 1999. 182 s. ISBN 80-210-2192-6. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Areál - sociální vědy - filologie. In Areál - sociální vědy - filologie. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 3-25, 22 s. Areál - sociální vědy - filologie. info
 • Pospíšil, I. (ed.), Comparative Cultural Studies in Central Europe, Brno, Masarykova univerzita v Brně, 2002.
 • Pospíšil, I. (ed.), Litteraria Humanitas XII, Masarykova univerzita v Brně, 2005.
 • Doporučená literatura dle vztahu disertace ke konkrétnímu areálu.
Výukové metody
Samostatná domácí práce.
Metody hodnocení
k
Informace učitele
Zájemcům o výuku se doporučuje konzultace s s prof. PhDr. I. Pospíšilem, DrSc., garantem předmětu Literatura a areál. Znalosti studenta pověřuje školitel, zpravidla na základě pohovoru nebo předložené písemné práce, popř. kombinace obojího uvedeného.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/CLDS21