CLDS33 Prezentace odborného tématu v doktorandském kroužku

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Předpoklady
CLDS23 Doktorandský kroužek I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubit speciální vědomosti studenta na základě jeho vystoupení v kroužku komparací dosažených výsledků s výsledky jeho kolegů (doktorandů).
Výukové metody
Samostatná domácí práce, týmová diskuse.
Metody hodnocení
Zápočet.
Informace učitele
Účast je v rámci studia povinná.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Pro posluchače DS ČL přijaté v r. 2012 a později je předmět povinný.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/CLDS33