DISBS06 Representatives of critique in Brno

Faculty of Arts
Spring 2025

The course is not taught in Spring 2025

Extent and Intensity
0/2/7. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Margita Havlíčková (lecturer)
Mgr. Bc. Iva Mikulová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Department of Theatre Studies – Faculty of Arts
Contact Person: doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Prerequisites (in Czech)
DVBP04 Theatre in History 2 || DVB007 First year complex exam || DVBZ001 First year complex exam || DSB008
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 8 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/8, only registered: 0/8, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/8
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The seminar is dealing with important Brno's theatre crtics through selection from their work and also with key events of Brno' theatre life in the 20th century.

Profiled seminar intended for second year students.
The seminar is held in Czech.
Learning outcomes

At the end of the seminar student will be able to:
- explain context of theatre life in Brno at given time;
- understand local and period criticism and see it analytically;
- evaluate influence of period on critics' points of view and also aesthetic quality of chosen performances;
- orientate his/her self in contemporary magazine and newspapers production;
- name main Brno's theatre critics.
Syllabus
 • Period between wars: Bedřich Václavek, Jaroslav B. Svrček, Karel Elgart Sokol, Lev Blatný
 • Authors writing for Index magazine: Josef Ludvík Fischer, Richard Fleischner
 • Pavel Fraenkl, Čestmír Jeřábek, Karel Tauš, Eduard Valenta a Bedřich Golombek
 • Period after WWII: Karel Bundálek, Ivan Kříž, Bohumír Macák, Zdeněk Srna, Artur Závodský
Literature
  required literature
 • SRNA, Zdeněk. Brněnská divadelní kritika v období mezi dvěma světovými válkami (1918-1940). 1953, v, 132. info
  recommended literature
 • MIKULOVÁ, Iva. Divadelní režisér Karel Novák (1916–1968) (Karel Novák, Theatre Director (1916–1968)). Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 314 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 471. ISBN 978-80-210-8777-4. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8778-2017. Digitální knihovna FF MU info
 • Postavy brněnského jeviště : umělci Národního, Zemského a Státního divadla v Brně. Edited by Eugenie Dufková - Bořivoj Srba. V Brně: Národní divadlo, 1994, 791 s. info
 • RŮŽIČKOVÁ, Svatava. Divadelněkritické působení Pavla Fraenkla kritika pramene. Edited by Zdeněk Srna. 1982, [1], 114. info
 • SRBA, Bořivoj. Umění režie : k tvůrčí metodě režiséra Miloše Hynšta : tři teatrologické studie. 1. vydání. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 1996, 351 stran. ISBN 8085429233. info
 • SRNA, Zdeněk. Půlstoletí Městského divadla v Brně : svědectví diváka, recenzenta, kritika i historika o životě jedné divadelní scény : [1945-1995]. Brno: Městské divadlo Brno, 1996, 302 s. info
 • SRNA, Zdeněk, Zdeněk SMEJKAL and Adolf SCHERL. Vývoj českého a slovenského divadla a jejich socialistická přítomnost. 1985, [156] s. info
 • TUPÁ, Ivana. Divadelněkritická činnost Artura Závodského. Edited by Zdeněk Srna. 1985, 220 s. info
Teaching methods
discussion, submitting tasks
Assessment methods
Active presence, final essay. Pass-fail line is 70%.
Language of instruction
Czech
Teacher's information
http://divadlo.phil.muni.cz/

 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2025/DISBS06