DSBcA010 Dějiny Říma I. - seminář

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Jana Malaníková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
DSBcA008 Dějiny Řecka II. - seminář
Základní orientace v raných římských dějinách do konce doby republiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen samostatně vyhledat dostupné prameny pro dané období a s jejich pomocí pochopit a vysvětlit procesy a jevy charakteristické pro politické a kulturní dějiny daného období.
Osnova
 • Náplní seminářů bude výklad k vybraným tématům politických a kulturních dějin od počátků Říma po konec republiky doplněný ukázkami literárních i hmotných pramenů. Studenti budou obeznámeni s názory moderních historiků na vývoj římské říše a rozvoj společnosti v této epoše. Rovněž se seznámí s geografií římského světa se zvláštním zřetelem k topografii Itálie a města Říma. Ukázky literárních pramenů budou částečně zadávány k samostudiu jako příprava na závěrečný test.
Literatura
  doporučená literatura
 • CARANDINI, Andrea. Rome : day One. Translated by Stephen Sartarelli. Princetown University Press 2011. ISBN 9780691139227..
 • CARANDINI, Andrea. Roma : il primo giorno. Roma: Laterza, c2007. 142 s. ISBN 978-88-420-8342-9.
 • Roma : Romolo, Remo e la fondazione della città. Edited by Andrea Carandini - Rosanna Cappelli. Milano: Electa, 2000. 32 s. ISBN 8843576623. info
 • BARTOŠEK, Milan. Encyklopedie římského práva. Druhé, přepracované vydá. Praha: Academia, 1994. 471 stran. ISBN 802000243X. info
 • The Cambridge ancient history. Edited by J. A. Crook - A. W. Lintott - Elizabeth Rawson. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. xviii, 929. ISBN 0521256038. info
 • The Cambridge ancient history. Edited by A. E. Astin. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. xiii, 625. ISBN 0521234484. info
 • The Cambridge ancient history. Edited by F. W. Walbank. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. xvii, 811. ISBN 0521234468. info
 • Hannibal. Edited by Karl Christ. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1974. ix, 429. ISBN 3534060776. info
 • Slovník antické kultury. Edited by Václav Bahník - Jaromír Bělský - Helena Businská. Praha: Svoboda, 1974. 717 s. info
 • BURIAN, Jan [historik]. Hannibal [Burian, 1967]. Praha: Svoboda, 1967. info
 • GROH, V. Starý Řím. Praha, 1931. info
 • KRÁL, Josef. Státní zřízení římské. Edited by Vladimír Groh. V Praze: Nákladem Jednoty českých filologů, 1921. ix, 303 s. info
Výukové metody
přednášky, četba a rozbor pramenů, diskuse
Metody hodnocení
Zápočet student získá za přítomnost a aktivní práci v hodinách (70% účast) a úspěšné absolvování závěrečného písemného testu založeného na znalostech nabytých v průběhu semestru a samostudiem (70% správných odpovědí).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.