DSBcB033 Dějiny Židů ve starověku

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Tereza Kvasničková (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
! DSBcB33 Židé ve starověku
Všeobecná znalost Bible. Přednáška je koncipována jako základní kurz.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Studenti se naučí pracovat s náboženským textem a využívat ho jako pramen pro studium dějin a konfrontovat ho s jinými prameny.
Osnova
 • 1. Vznik Židů, prameny písemné a archeologické – Palestina před vznikem Izraele, etnogeneze židovského národa, vznik judaismu (asi 1200 př. n. l - 10. st. př. n. l) 2. Zákoník a rituály, společnost starého Izraele - vznik hebrejské Bible, rozdíly mezi křesťanskou a židovskou verzí, rozbor základních témat Tóry, kalendář a s ním spojené svátky, 3. Doba královská I: Izrael a Judsko – David, Šalamoun, biblická archeologie, severní Izrael, dynastie Omríovců, proroci (po rok 722 př. n. l. - vpád Asyřanů) 4. Doba královská II: Judské království po rok 586 př. n. l. - Chizkijáš, Jóšíjáš, náboženská reforma judaismu, konflikty s Egyptem a Babylonií, zrod mesianismu 5. Pod nadvládou Babylonie a Persie – od Nebukadnesara II. přes Kýra Velikého až ke stavbě druhého chrámu, Danielovo proroctví, Ester, Ezechiel... (587 př. n. l. - 323 př. n. l.) 6. Židé a helénismus I: od Alexandra Velikého po Makabejské povstání (323 př. n. l. - 161 př. n. l.) - války diadochů, Alexandrie, helénizace židovské společnosti a odpor proti tomu 7. Židé a helénismus II: Hasmoneovci po rok 63 př. n. l., včetně diferenciace judaismu v době helénistické (vznik saduceů, farizeů, esejců) 8. Židé a římská říše I: Herodovci - po první židovskou válku 9. Židé a římská říše II: židovské války, Flavius Josephus, Povstání Bar Kochby (66 n. l. - 135 n. l.) 10. Židé a římská říše III: diaspora, rabínská reforma judaismu 11. Židé a křesťané I: Židokřesťanství a Pavel z Tarsu 12. Židé a křesťané II: Židé po roku 313 n. l.
Literatura
  doporučená literatura
 • Judaismus, křesťanství, islám : slovník (Variant.) : Slovník : judaismus, křesťanství, islám. info
 • RENDTORFF, Rolf. Hebrejská bible a dějiny : úvod do starozákonní literatury. Vydání čtvrté. Praha: Vyšehrad, 2015. 375 stran. ISBN 9788074295416. info
 • FINKELSTEIN, Israel a Neil Asher SILBERMAN. Objevování Bible : svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2007. 329 s. ISBN 9788070218693. info
 • SCHÄFER, Peter. Dějiny Židů v antice : od Alexandra Velikého po arabskou nadvládu. Translated by Štěpán Zbytovský. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2003. 263 s. ISBN 8070216336. info
 • GRANT, Michael. Židé v římském světě. Translated by Gerik Císař. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Jiří Buchal - BB art, 2003. 327 s. ISBN 8072579533. info
 • STERN, Marc. Svátky v životě Židů : vzpomínání, slavení, vyprávění. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2002. 247 s. ISBN 8070215518. info
 • DOLEŽELOVÁ, Jana, Alexandr PUTÍK a Jiřina ŠEDINOVÁ. Židovské tradice a zvyky. Photo by Dana Cabanová. V Praze: Státní židovské muzeum, 1992. 84 s. ISBN 80-900750-9-6. info
 • BIČ, Miloš. Stopami dávných věků : mezi Nilem a Tigridem. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1979. 274 s., 32. info
Výukové metody
přednáška, četba a rozbor biblických a jiných dějepisných pramenů
Metody hodnocení
test biblických a historických znalostí
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018.