DSDTD Teze disertační práce

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Marek Babic, PhD. (cvičící)
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Michal Habaj, PhD. (cvičící)
doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marek Meško, M.A., Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
Dokončení textu dizertace.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Teze disertační práce budou předloženy zároveň s odevzdáním disertační práce, tj. na konci 8. semestru studia. Teze budou doplněny o anglické resumé.
Výstupy z učení
Doktorand předloží školiteli a odborné veřejnosti přehledně formulované základní myšlenky a závěry své dizertace.
Osnova
  • 1) Sestavení tezí.
  • 2) Představení tezí školiteli, členům ÚKS a studentům doktorského studia v rámci veřejného semináře.
Literatura
  • Literatura je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • Literature is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis.
Výukové metody
Projekt.
Metody hodnocení
Zápočet student získá na základě představení tezí disertační práce školiteli, členům ÚKS a studentům doktorského studia v rámci veřejného semináře.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.