DU0102 Uvedení do studia dějin umění II.

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres (přednášející)
Mgr. Zuzana Frantová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Deutsch (cvičící)
Mgr. Michaela Hojdysz (cvičící)
Mgr. Petra Lexová (cvičící)
Mgr. Sabina Rosenbergová (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz připravuje formou konzultací, sepsáním konceptů a prezentací na "ročníkovou postupovou práci", tj. studenti si vybírají témata, představují je formou prezentací a píší stručné koncepty (anotace) budoucí práce, kde stručně představí daný předmět a doplní to bibliografií. Cílem je osvojit si základní předpoklady pro odborné představení konkrétního uměleckého díla.
Výstupy z učení
- odborně popsat umělecké dílo - zvládnout příslušnou heuristiku - představit dílo formou strukturované prezentace - sestavit koncept budoucí práce s příslušnou bibliografií
Osnova
  • - výběr uměleckého díla - základy heuristiky - kritika literatury - popis uměleckého díla - exkurze - prezentace - konzultace konceptů
Výukové metody
přednášky, prezentace, konzultace
Metody hodnocení
Hodnocení ústní prezentace a písemného konceptu
Informace učitele
Kurz probíhá současně s teoreticky orientovaným kurzem DU0101 Uvedení do studia dějin umění I. a jeho cílem je prakticky připravovat na zvládnutí návazného kurzu DU0105 Písemná postupová zkouška v následujícím jarním semestru. Předpokladem pro splnění předmět je úspěšná ústní prezentace a sestavení písemného konceptu budoucí ročníkové postupové práce, doplněného bibliografií.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Úspěšné zkoušky podmiňuje složení PZk
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je nutné zapsat v prvním, propedeutickém roku studia.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.